Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Tra từ tiếng Nhật bằng từ điển online

Nếu bạn muốn tra từ điển Nhật-Nhật (từ điển Quốc ngữ tiếng Nhật), Nhật-Anh, Anh-Nhật, bạn nên dùng từ điển của Yahoo! Japan là Yahoo! Japan 辞書.Cách tra từ như sau: Vào đường link ở trên hoặc nhập vào dic.yahoo.co.jp, trang từ điển của Y! Japan sẽ hiện ra:
Ô đầu tiên là để nhập từ cần tra, ô thứ hai là "Các lựa chọn", nút vàng là "Tra từ", nút xanh là "Tra web".

Dòng dưới là chọn từ điển:
  • 国語:Quốc ngữ
  • 類語:Từ tương đồng
  • 英和:Anh - Nhật
  • 和英:Nhật - Anh
  • 辞書検索:Tìm kiếm mọi từ điển chứa từ đó.
Ô Option sẽ có các lựa chọn sau:
  • で始まる:Bắt đầu bằng <từ đang tra>
  • に一致する:Đồng nhất với <từ đang tra>
  • を含む:Bao gồm <từ đang tra>
  • で終わる:Kết thúc bằng <từ đang tra>
  • を解説に含む:Chứa <từ đang tra> trong phần giải nghĩa
VÍ DỤ
Sau khi tra từ 新鮮 sẽ có kết quả sau (hình dưới chỉ là phần tra từ điển trong kết quả hiện ra.) Để xem đầy đủ giải nghĩa, bạn nhấp chuột vào từ đang tra của từ điển tương ứng.


Nếu bạn muốn tra từ tiếng Anh qua tiếng Việt, bạn có thể vào trang web sau:
Hoặc gõ vdict.com vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét