Thứ Sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2011

7 cách học kanji - Cách 3: Học từ chữ đơn giản


CÁCH 3: HỌC TỪ CHỮ ĐƠN GIẢN
SAROMA LANGUAGE
http://www.saromalang.com
Học từ chữ có số nét ít nhất và học dần lên. Ưu điểm của cách này là bạn sẽ biết những chữ đơn giản, và khi học các từ phức tạp có thể quy về các chữ đơn giản, sẽ dễ nhớ hơn.
Danh sách đầy đủ các chữ kanji theo số nét sẽ được cập nhật trên trang web Nhật ngữ SAROMA (http://saromalang.com) trong thời gian tới.
Ví dụ:
Tưởng = tương + tâm = mộc + mục +tâm
Vọng = vong, nguyệt, vương
Xuân = tam +nhân +nhật

Dưới đây là danh sách 50 chữ đơn giản nhất:
Nhất (một)
Ất (số đếm như giáp, ất, bính = 1, 2, 3, ...)
Cửu (chín)
Thất (bảy)
Thập
Nhân
Đinh
Đao
Nhị
Nhập (vào)
Bát
Hựu (lại còn, hay là)
Liễu (xong, kết liễu)
Lực (sức)
Hạ (dưới)
Can (khô)
Hoàn (tròn)
Cửu (lâu dài, vĩnh cửu)
Cập (đến, như trong “phổ cập”)
Cung (cây cung)
Kỉ (bản thân)
Khẩu (miệng, cửa khẩu)
Công (công nghiệp...)
Tài (tài năng)
Tam
Sơn
Sĩ (người, như “bác sĩ”)
Tử (phần tử, con)
Chước (múc rượu)
Nữ
Tiểu
Thượng (trên)
Trượng
Nhẫn (lưỡi dao, lưỡi kiếm,...)
Thốn (thước đo)
Tịch (chiều tối)
Thiên (ngàn)
Xuyên (sông)
Đại
Thổ (đất đai)
Vong (mất đi)
Phàm (tầm thường)
Vạn
Dữ (cấp cho, gửi)
Dẫn
Viên (tròn)
Vương (vua)
Hóa (biến hóa)
Hỏa
Giới (giới thiệu, môi giới, giới hộ,...)

1 nhận xét: