Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2011

Mời kết bạn với SAROMA JCLASS

Mời kết bạn với JCLASS
Các bạn có thể kết bạn với JCLASS qua Facebook hoặc Google+ để hỏi đáp tiếng Nhật, hay giao lưu tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản.
友達になって交流しましょう
Trên Facebook Page của JCLASS cũng sẽ giới thiệu các bài hát tiếng Nhật. Đây là các địa chỉ web:
Facebook:
Facebook Page:

日本語倶楽部:

Với các bạn chưa có tài khoản Google+: Bạn nào muốn được invite Google+ xin hãy gửi email tới: saromalang@gmail.com
Các bạn sẽ phải tạo tài khoản gmail nếu chưa có để đăng nhập sau khi được invite.
Chú ý: Sau khi được invite Google+ bạn sẽ tạo tài khoản, ở mục năm sinh nếu bạn khai năm sinh mà số tuổi của bạn dưới 13 thì bạn sẽ bị khóa cả tài khoản gmail luôn (và sẽ bị xóa sau 1 tháng nếu bạn không kích hoạt lại bằng thẻ tín dụng hoặc gửi giấy tờ lên Google qua email), nên tốt nhất là bạn khai năm sinh làm sao cho tuổi lớn hơn 18.

Tham khảo: Để vào được Facebook các bạn có thể tra Google với cụm từ: "cách vào facebook mới nhất"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét