Chủ Nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2012

Cập nhật từ điển tiếng Nhật online

CẬP NHẬT LINK TỪ ĐIỂN ONLINE

Chào các bạn,
Trang web saromalang đã có một số cải tiến như sau:
(1) Ở mục "TỪ ĐIỂN ONLINE" bên phải trang web, các từ điển KOTOBANK, WEBLIO đã được đổi đường dẫn sang từ điển Nhật <=> Anh thay vì Nhật <=> Nhật như trước đây. Các bạn có thể tra trực tiếp ra tiếng Anh bằng cách nhấp chuột vào logo hoặc đường link.
(2) Trang "CÔNG CỤ TIẾNG NHẬT" đã cập nhật phần TRA NHANH, giúp các bạn có thể nhanh chóng đi tới từ điển Nhật <=> Anh, Anh <=> Việt, Nhật <=> Việt và dịch tự động Nhật - Việt, Việt - Nhật Google.  Các bạn có thể truy cập vào trang "Công cụ tiếng Nhật" qua đường link "TOOL - TỪ ĐIỂN ONLINE" ở mục "CÔNG CỤ TIẾNG NHẬT" bên phải trang web.

Các đường link trong phần tra nhanh được thêm vào là như sau:

TRA NHANH NHẬT - VIỆT - ANH

Từ điển Anh <=> Nhật:

Dịch tự động Nhật <=> Việt:


Về mục "TỪ ĐIỂN ONLINE", trừ từ điển Yahoo! Japan liệt kê cả từ điển Nhật - Nhật lẫn Nhật - Anh, các từ điển KOTOBANK và WEBLIO dùng từ điển Nhật - Nhật và Nhật - Anh riêng (tất nhiên là có nút chọn ở thanh trên đầu trang để chọn Nhật - Nhật hay Nhật - Anh). Do đó, để tiết kiệm thời gian cho các bạn, SAROMA JCLASS đưa thẳng các bạn tới từ điển Nhật - Anh luôn. Để làm được điều này, JCLASS tra luôn một từ ví dụ cho các bạn.

So sánh sự khác nhau

Nếu các bạn vào trang web chính của Kotobank hay Weblio để tra (ví dụ từ 無理) thì sẽ ra kết quả sau:
む‐り 【無理】

[名・形動](スル)
 物事筋道が立たず道理に合わないこと。また、そのさま。「―を言われても困る」「怒るのも―はない」「―な言いがかり」
 実現するのがむずかしいこと。行いにくいこと。また、そのさま。「―を承知で、引き受ける」「―な要求をする」
 しいて行うこと。押しきってすること。また、そのさま。「もう―がきかない」「―に詰め込む」「あまり―するなよ」
[LƯỢC BỚT]

Còn nếu vào trang Nhật - Anh thì ra kết quả sau:

むり【無理】

 • 1 〔道理に反すること〕
 • 無理な|unreasonable; 〔不自然な〕unnatural
  • 無理な[無理からぬ]要求
   「an [a ] demand
  • 無理を言うな
   Be reasonable./Don't be .
  • 彼が憤慨するのも無理からぬことだ
   It is natural that he should be indignant.
  • 彼が怒ったのは無理もない
   It's no wonder he got angry.
  • ご無理ごもっとも
   It's just as you say.

[LƯỢC BỚT]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét