"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Ra mắt ngữ pháp N5 và N4

Ngữ pháp N5 với ví dụ và phiên âm romaji: N5 Grammar New
Ngữ pháp N4 với ví dụ và phiên âm romaji: N4 Grammar New

Bảng tra nhanh ngữ pháp:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét