"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2015

Ra mắt ngữ pháp N5 và N4

Ngữ pháp N5 với ví dụ và phiên âm romaji: N5 Grammar New
Ngữ pháp N4 với ví dụ và phiên âm romaji: N4 Grammar New

Bảng tra nhanh ngữ pháp:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét