"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Công cụ từ điển tiếng Nhật

Công cụ tiếng Nhật

  1. Tra cách viết chữ kanji online - kakijun.jp
  2. Thêm cách đọc hiragana cho kanji trên trang web - Hiragana Megane


Từ điển trực tuyến Anh Nhật

  1. Yahoo! JAPAN Từ điển online Anh - Nhật, Nhật - Nhật của Yahoo!
  2. kotobank.jp 用語、英和・和英 kotobank.jp
  3. weblio辞書:  http://www.weblio.jp/
  4. goo辞書:http://dictionary.goo.ne.jp/
     
 


DỊCH TỰ ĐỘNG NHẬT VIỆT

  1. Dịch tự động Nhật Việt - Google
  2. Dịch tự động Việt Nhật - Google
  3. Microsoft BING: http://www.bing.com/translator/ (đủ ngôn ngữ)

BẢNG KANJI TRÊN WIKIPEDIA