"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

KANJI

CÁCH HỌC KANJI TẠI SAROMALANG ĐÃ THAY ĐỔI ... NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2016.
Hơn nữa, đã thay đổi toàn diện ^^

BỘ THỦ HÁN TỰ

50 bộ thủ đơn giản nhất
Bảng bộ thủ tiếng Nhật ↗ (cho bảng thường dụng hán tự 常用漢字表)

CÁC BẢNG KANJI SAROMALANG (CŨ)

KANJI THEO CẤP ĐỘ

120 kanji sơ cấp (Saromalang)
50 kanji tối sơ cấp (Saroma Sea) Chú ý: Tránh học buổi tối hại mắt!
Kanji N5: Self Test (Saroma Sea)
Kanji N4: Self Test (Saroma Sea)

1 nhận xét: