Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Vてある

Vてある (V-te aru) nghĩa là gì và tại sao lại cần Vてある?


黒板に漢字は書いてある Kokuban ni kanji wa kaite iru.
Ai đó đã viết chữ kanji trên bảng. / Chữ kanji đã được ai đó viết lên bảng.

Ý nghĩa ở đây là chữ kanji được ai đó viết lên bảng và VẪN còn nằm ở đó (chứ chưa bị xóa). Tức là bạn bắt gặp KẾT QUẢ của một hành động đã diễn ra.

Thứ các cách nói khác xem
Bị động
漢字は黒板に書かれた Kanji wa kokuban ni kakareta.
Chữ kanji đã được viết lên bảng.

Ý nghĩa câu này là chỉ việc chữ kanji đã được viết, chứ còn nằm nguyên trên đó hay bị xóa rồi thì không đề cập. Nội dung câu này là "chữ kanji đã được viết lên bảng".

Tiếp diễn
漢字は黒板に書いている Kanji wa kokuban ni kaite IRU.
Chữ kanji thì tôi ĐANG viết trên bảng.

Không ổn vì đây chỉ hành động ĐANG VIẾT mà thôi.

Bị động - Tiếp diễn
漢字は黒板に書かれている Kanji wa kokuban ni kakarete iru.
Chữ kanji ĐANG được viết lên bảng.

Câu này cũng chỉ nói là chữ ĐANG được viết, tức là chưa viết xong và cũng không đề cập là nó sẽ nằm nguyên ở đó không.

Các bạn sẽ thấy là Vてある là chỉ trạng thái một thứ gì được tạo ra và để nguyên KẾT QUẢ ở đó, và chúng ta quan sát thấy kết quả đó.

Tiếng Nhật khá hợp lý đấy chứ? Có gì là ngẫu nhiên hay bất quy tắc trong ngôn ngữ đâu?

Ngôn ngữ không tự nhiên sinh ra, mà nó chỉ là NHU CẦU để miêu tả chính xác sự vật hiện tượng. Và trong trường hợp này, để diễn tả thứ gì được tạo ra, bật lên, viết ra, v.v... và để nguyên kết quả lại làm chúng ta nhìn thấy thì chúng ta dùng Vてある.

Tất cả các mẫu câu có trong ngữ pháp ở JPLANG và đã được chuyển tải trên saromalang. Các bạn chỉ cần đi được khoảng 30% quãng đường là sẽ nhận ra những quy tắc vô cùng rõ ràng, hợp lý trong tiếng Nhật.

(C) JCLASS 2012 www.saromalang.com

Xem thêm ngữ pháp tiếng Nhật trên SAROMA JCLASS:

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP