Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Số đếm trong tiếng Nhật - Cách đếm đồ vật, người

Đếm từ 1 tới 10

Chắc các bạn ai cũng biết đếm từ 1 tới 10:
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
ichi - ni - san - shi/yon - go - roku - shichi/nana - hachi - kyuu (ku) - juu

Chú ý là số 4 và số 7 có tới 2 cách đọc, vậy khi nào dùng "yon" ("bốn"), khi nào dùng "shi" ("tứ")? Phần lớn trường hợp bạn sẽ chỉ dùng "yon" cho số 四:
 • 四回 yon-kai = bốn lần
 • 四階 yon-kai = lầu bốn, tầng bốn
 • 四百 yon-hyaku = bốn trăm
Số bảy 七 (mà các bạn có thấy số này là số 7 lộn ngược không nhỉ?) cũng vậy, phần lớn dùng "nana":
 • 七回 nana-kai = bảy lần
 • 七階 nana-kai = lầu bảy
 • 七百 nana-hyaku = bảy trăm

Vậy "shi" và "shichi" dùng thế nào? Đó thường là dùng khi đơn thuần là đếm, như trong quyền anh hay đếm số động tác bạn đã thực hiện (karate chẳng hạn) thì sẽ đếm là "ichi ni san shi go roku shichi hachi kyuu juu".
Bạn cũng nên nhớ là số chín 九 có thể đọc là "ku" nữa, ví dụ:
 • 19日(十九日) juu-ku nichi = ngày 19
 • 19日(十九日) juu-kyuu nichi = ngày 19
Số 10 () cũng có thể đọc là "ju" thay vì "juu" hay "じっ" với âm lặp ("tsu" nhỏ):
 • 十分 juppun = 10 phút
 • 十分 juu-fun = 10 phút
 • 十分 (じっぴん) jippun = 10 phút
Nhìn chung, có nhiều cách đọc vì số đếm thì quan trọng nhất là đọc nhanh và dễ dàng, người Nhật sẽ đọc sao cho thuận miệng nhất có thể. Bạn cũng phải làm quen với việc này khi học số đếm tiếng Nhật.

Số 0

Số 0 không phải là thứ dễ dàng để người ta phát minh ra, bằng chứng là số La Mã không có số 0. So với các con số khác thì số 0 mãi sau này mới ra đời. Trong tiếng Nhật, số 0 thường được mượn từ tiếng Anh là "Zero" thành ゼロ. Ngoài ra còn dùng chữ kanji "LINH" 零 đọc là "Rei". Tuy nhiên, trong số đếm thì người Nhật dùng "zero", còn "rei" sẽ dùng nhiều trong từ ghép kanji (熟語 jukugo thục ngữ) như:
 • 零度 reido (linh độ) = 0℃ (nhiệt độ không độ C)
Khi viết thành văn tự, số 0 ("rei") sẽ viết là 〇 (để viết số không này thì bạn gõ "zero"), ví dụ:
 • Ba mươi = 三〇 (san-juu)

Chữ số trong văn tự, khế ước

Trong văn tự, khế ước bạn không thể dùng các con số 一,二,三,十. Ví dụ, bạn vay tiền Takahashi và để lại giấy vay tiền như sau:
 • "Tôi có vay của anh Takahashi số tiền là 一 lượng vàng và 十 lượng bạc" (tức là một lượng vàng và mười lượng bạc)
Anh Takahashi này, vốn rất giỏi làm giả giấy tờ, sẽ chữa lại bằng cách thêm vài nét thành:
 • "Tôi có vay của anh Takahashi số tiền là 三 lượng vàng và 千 lượng bạc" (tức ba lượng vàng và ngàn lượng bạc)
Thế là tự nhiên số nợ của bạn bị đội lên gấp nhiều lần, thậm chí còn khiến bạn phá sản. Để tránh như vậy, người Nhật (và người China) sẽ dùng thay thế các chữ trên thành các chữ sau:
 • 一 thành 壱
 • 二 thành 弐
 • 三 thành 参
 • 十 thành 拾
Nhân tiện nói luôn, chữ 万 "man" (vạn) có chữ cổ là 萬, trong các bài thơ cổ của Việt Nam đều dùng chữ "vạn" 萬 này.


Số đếm thuần Nhật

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chin, mười" thực ra là cách đếm thuần Việt. Còn cách đếm mượn phải là "nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập". Còn người Nhật lại thường dùng cách đếm mượn là "ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyuu, juu". Tuy nhiên, người Nhật cũng dùng cách đếm thuần Nhật trong nhiều trường hợp đếm với lượng từ chỉ đếm, ví dụ đếm "cái" (một cái, hai cái, ba cái, ...). Cách đếm thuần Nhật là như sau:
 • ひとつ,一つ hito-tsu = một cái
 • ふたつ,二つ futa-tsu = hai cái
 • みつ,三つ mi-tsu = ba cái
 • よつ,四つ yo-tsu = bốn cái
 • いつつ,五つ itsu-tsu = năm cái
 • むつ,六つ mu-tsu = sáu cái
 • ななつ,七つ nana-tsu = bảy cái
 • やつ,八つ ya-tsu = tám cái
 • ここのつ,九つ kokono-tsu = chín cái
 • とお,十 too = mười

Đếm số từ 11 tới một trăm triệu ngàn tỷ!

Công thức đếm từ 11 tới 19: 
十 juu + [ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyuu/ku]
Không dùng "shi" cho 4 và ít dùng "shichi" cho 7. Ví dụ, "mười chín" sẽ là "juukyuu" hay "juuku", viết là "19" hoặc "十九". "十九" là cách viết giống như viết bằng chữ "mười chín" trong tiếng Việt vậy.

Công thức đếm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90:
[ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyuu] + 十 juu
Ví dụ: 九十 kyuujuu = chín mươi

Công thức đếm 21 => 29:
二十 nijuu + [ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyuu/ku]
Ví dụ 25 (二十五) = nijuu-go
Đếm hàng 30, 40, .... cũng không khác.

Đếm "trăm":
Một trăm: 百 hyaku (kanji: bách)
Hai trăm, bốn trăm, năm trăm, bảy trăm, chín trăm:
[ni, yon, go, nana, kyuu] + 百 hyaku
 • Ba trăm: 三百 = さんびゃく = sanbyaku, vì "san" kết thúc bằng "n" nên có biến âm từ "h" thành "b".
 • Sáu trăm: 六百 = ろっぴゃく = roppyaku, vì "roku" kết thúc là "ku" nên biến thành lặp cho dễ đọc
 • Tám trăm: 八百 = はっぴゃく = happyaku, vì "hachi" kết thúc là "tsu/chi" nên biến thành lặp cho dễ đọc

Đếm con số có hàng trăm: Cứ đếm hàng trăm trước rồi hàng chục rồi hàng đơn vị
Ví dụ: 325 sẽ đếm là "ba trăm" (san-byaku) "hai mươi lăm" (nijuu-go) => sanbyaku nijuu-go.
Hoàn toàn chẳng có gì khó khăn đúng không?

Đếm hàng ngàn
Một ngàn: 千 sen (kanji: thiên), chú ý là không có "ichi" nhé
Hai ngàn, bốn ngàn, năm ngàn, sáu ngàn, bảy ngàn, chín ngàn:
[ni, yon, go, roku, nana, kyuu] + 千 sen

 • Ba ngàn: 三千 sanzen (biến âm "s" => "z" do đi sau "n")
 • Tám ngàn: 八千 hassen (biến âm thành lặp do "chi" đi trước "s")

Đếm số hàng ngàn: Cứ đếm từng hàng một
Ví dụ 6230 => "sáu ngàn" (rokusen) "hai trăm" (nihyaku) "ba mươi" (sanjuu) => "roku-sen ni-hyaku sanjuu". Viết chữ: 六千二百三十

Đếm hàng VẠN
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] + 万 man
Chú ý là "một vạn" đếm là "ichi man" chứ không phải là "man" không như trường hợp đếm một ngàn (sen) nhé. Ngoài ra, tiếng Nhật sẽ đếm theo cơ bản là "vạn" (bốn số 0) chứ không phải hàng ngàn (ba số 0) như Việt Nam nên có số "mười vạn (juuman)", trong khi tiếng Việt phải đếm là "một trăm ngàn".
Ví dụ: 39674 => san-man kyuu-sen roppyaku nana-juu yon, viết chữ: 三

Tiếng Nhật: Đếm hàng 4 con số # Tiếng Việt: Đếm hàng 3 con số

Các bạn cần chú ý là tiếng Nhật đếm hàng 4 con số, còn tiếng Việt đếm hàng 3 con số. Tiếng Việt sẽ dùng đơn vị đếm là "ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ". Tất nhiên là số từ hàng trăm trở xuống hay các số lẻ xen kẽ thì đếm là "trăm, mươi, [đơn vị]".
Còn người Nhật sẽ đếm theo hàng các hàng sau:
 • 万 man = vạn, 10^4 (chục ngàn)
 • 億 oku = ức, 10^8 (trăm triệu)
 • 兆 chou = triệu, 10^12 (triệu triệu)
 • Các hàng lớn hơn: Tham khảo wekipedia
Dưới đây tôi tổng kết cách đếm các số lớn từ tiếng Việt sang tương ứng tiếng Nhật:
 • Ngàn: 千 sen
 • Mươi ngàn (chục ngàn, 10^4): 万 man
 • Trăm ngàn (10^5): 十万 juu-man
 • Triệu (10^6): 百万 hyaku-man
 • Mươi triệu (chục triệu): 千万 sen-man
 • Trăm triệu (10^8): 億 oku
 • Tỷ: 十億 juu-oku
 • Mươi tỷ (chục tỷ): 百億 hyaku-oku
 • Trăm tỷ: 千億 sen-oku
 • Ngàn tỷ (10^12): 兆 chou
 • Mươi ngàn tỷ: 十兆 juu-chou
 • Trăm ngàn tỷ: 百兆 hyaku-chou
 • Triệu tỷ: 千兆 sen-chou
Một trăm triệu ngàn tỷ sẽ là 10^16, là 一京 (ikkei, nhất kinh).

Đếm ngày, đếm tuổi, đếm người

Đếm ngày ở đây là ngày mấy, mùng mấy, chứ không phải là "mấy ngày". Người Nhật sẽ dùng con số thuần Nhật để đếm từ "mùng một" cho tới "mùng mười".
 • Mùng một: 一日,ついたち tsuitachi
 • Mùng hai: 二日,ふつか futsuka
 • Mùng ba: 三日,みっか mikka
 • Mùng bốn: 四日,よっか yokka
 • Mùng năm: 五日,いつか itsuka
 • Mùng sáu: 六日,むいか muika
 • Mùng bảy: 七日,なのか nanoka
 • Mùng tám: 八日,ようか youka
 • Mùng chín: 九日,ここのか kokonoka
 • Mùng mười: 十日,とおか tooka
Bạn có thể thấy ngày bốn và ngày tám dễ nhầm với nhau (yokka với youka), "ngày năm" 五日 itsuka cũng dễ nhầm với いつか "itsuka" = "khi nào đó" (Chỉ thời điểm không xác định cụ thể như trong câu "必ずいつか故郷へ帰るよ Kanarazu itsuka furusato e kaeru yo" = "Nhất định có một ngày tôi sẽ về quê đấy").
Từ ngày 11 trở đi: Đếm như số đếm thông thường
[Số đếm] + 日 nichi
Ví dụ ngày 14 là "juu yon nichi" hoặc "juu yokka".
Tuy nhiên riêng ngày 20 là đặc biệt:
 • Ngày hai mươi: 二十日,はつか hatsuka

Đếm ngày, đếm tháng, đếm năm

"Năm 2012" thì sẽ là "2012年" (ni-sen juu-ni NEN), còn "8 năm" sẽ là 八年間(8年間) = "hachi nenkan". "Năm thứ tám" sẽ là "八年目 hachi-nen ME" ("me" dùng để đếm thư mấy). "Ngày thứ hai" (không phải Monday nhé) sẽ là "二日目 futsuka-me".
Đếm số thứ tự tháng thì dùng "月 gatsu", ví dụ "Tháng 12" = 12月 juu-ni gatsu.
"Mười hai tháng" thì dùng "ヶ月 ka getsu" (hay có thể viết là 箇月,ヵ月,か月), chú ý là mặc dù viết là chữ "ke" katakana nhỏ nhưng đọc là "ka" (có lẽ là do viết chữ "ka" nhỏ nhìn giốn "ke" quá nên viết thành "ke" cho nhanh).
Tuần sẽ là "週間 shuukan". Đếm ngày thì như nói ở bên trên.
Ví dụ về nói ngày tháng năm:
Ngày 15 tháng 9 năm 2010, đã 10 năm kể từ khi tôi bước chân ra đi.
2010年9月15日,旅に出てからもう10年間.
Ni-sen-juu-nen ku-gatsu juu-go-nichi, tabi ni dete kara mō juu-nenkan.
Ngay từ năm thứ hai đã có biến cố lớn.
2年目から大きな出来事があった.
Ni-nen-me kara ōkina dekigoto ga atta.
Biến cố này kéo dài suốt hai năm.
この出来事はずっと2年間続いていた.
Kono dekigoto wa zutto ni-nenkan tsudzuite ita.
Nó làm tôi như già đi hàng chục tuổi.
それは私に何十歳も年をとらせたようだ.
Sore wa watashi ni nan jū-sai mo toshi o toraseta you da.

Đếm tuổi
Thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần "[Số đếm] + 歳 sai" (kanji: TUẾ), ví dụ "một tuổi" là "issai". Riêng "hai mươi tuổi" thì đặc biệt:
 • Hai mươi tuổi: 二十歳,はたち hatachi

Đếm người
Một người, hai người thì đếm theo thuần Nhật thành "一人,ひとり hitori", "二人,ふたり futari" còn từ 3 người trở lên thì là "[Số đếm] + 人 nin".

Đếm số ngày
 • Một ngày: 一日,いちにち ichi-nichi
 • Hai ngày: 二日間,ふつかかん futsukakan
 • Ba ngày ~ mười ngày: Như đếm ngày mấy thêm 間 "kan"
 • 11 ngày trở lên: Như đếm ngày mấy
 • Hai mươi ngày: 二十日間 hatsukakan

Diễn tả số lượng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn (số lớn không đếm xuể)

Ví dụ "Hàng ngàn người đã tập trung ở quảng trường": Dùng công thức dưới đây.
[Số đếm] + [Lượng từ ] + も mo
 • Hàng ngàn người đã tập trung ở quảng trường = 何千人もの人は広場に集まった Nan-sen nin mo no hito wa hiroba ni atsumatta
 • Hàng chục xe hơi đã gặp sự cố = 自動車は何十台もトラブルに遭った Jidousha wa nan-juu-dai-mo toraburu ni atta
Về lượng từ thì các bạn xem dưới đây, ở đây lượng từ đếm người là "人 nin", lượng từ đếm xe / máy móc là "台 dai".

LƯỢNG TỪ TIẾNG NHẬT

Giả sử bạn nói "ba chiếc xe hơi / ba cái xe hơi" thì bạn sẽ nói trong tiếng Nhật là thế nào? "San jidousha"? "Mitsu no jidousha"? "Mitsu no kuruma?"
Thật ra tiếng Nhật có lượng từ riêng để đếm máy móc, xe cộ, đó là: 台 dai.
 • Ba chiếc xe hơi = 車三台 kuruma san-dai
Dưới đây tôi liệt kê một số lượng từ hay dùng:
 • Đếm người: 人 nin
 • Đếm người lịch sự (khách hàng, đối phương, v.v...): 名 mei
 • Đếm máy móc, xe cộ: 台 dai
 • Đếm tờ (giấy): 枚 mai
 • Đếm số bộ (bộ hồ sơ): 部 bu
 • Đếm quyển (sách): 冊 satsu
 • Đếm cây, que (vật dài như ô, dù, que kem): 本 hon (một cây = 一本 ippon)
 • Đếm số lần: 回 kai, ví dụ "ba lần = 三回 sankai"
 • Đếm lầu (tầng): 階 kai (kanji: giai (giai cấp)), chú ý "tầng ba" sẽ là "三階" san-gai khác với "ba lần sankai" ở trên, còn các lầu khác thì phát âm giống
 • Đếm cửa hàng, nhà mặt tiền: 軒 ken (kanji: hiên)
 • Đếm số kiện, số vấn đề: 件 ken
 • Đếm bìa đậu: 丁 chou ("đinh")
 • Đếm giờ: 時間 jikan ("thời gian")
 • Đếm phút: 分 fun
 • Đếm giây: 秒 byou
 • Đếm con vật: 匹 hiki (một con: ippiki)
 • Đếm gà, gia cầm: 羽 wa ("vũ" = cánh)
 • Đếm gia súc: 頭 tou ("đầu")
 • Đếm số lần lớn hơn: 倍 bai ("bội")
 • Đếm cái/chiếc: 個 ko ("cá")
 • Đếm số đêm thuê nhà nghỉ / khách sạn: 泊 haku (một đêm: ippaku)
 • Đếm số ghế (xe hơi): 席 seki ("tịch")
 • Đếm số toa xe, toa tàu: 車両 sharyou ("xa lưỡng")
 • Đếm số bữa ăn: 膳 zen ("thiện" = bữa ăn, khác với 善 "thiện" nhé)
 • Đếm giọt chất lỏng: 滴 teki
 • Đếm số cách làm: 通り toori
 • Đếm số thư: 通 tsuu
 • Đếm số điểm (điểm, vấn đề): 点 ten
 • Đếm số loại: 種類 shurui
Tham khảo thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_counter_word

Có phức tạp quá với bạn không? Bạn sẽ tự hỏi có cách nào đơn giản hơn không? Takahashi sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản hơn.

Cách đơn giản hóa lượng từ tiếng Nhật

Ví dụ bạn dùng là "cái" hết, tức là "tsu", ví dụ hai xe hơi sẽ là:
 • 二つの車,車二つ / futatsu no kuruma, kuruma futatsu
Một số cái bạn dùng số đếm trực tiếp, ví dụ:
 • Hai công ty: 二社 nisha
 • Ba nhà máy: 3工場 san-koujou
 • Hai loại: 2種類 ni shurui
Nếu các bạn không chắc về lượng từ thích hợp thì hãy dùng "つ tsu" là an toàn nhất.

Nếu bạn nắm rõ lượng từ, bạn sẽ có thể diễn đạt tự nhiên hơn, ví dụ "Tôi muốn mua hai bìa đậu" sẽ là 「豆腐を2丁買いたいです.」 (Toufu wo ni-chou kaitai desu). Còn nếu bạn nói 「豆腐を二つ買いたいです」 (Toufu wo futatsu kaitai desu) thì chắc người bán vẫn hiểu thôi, nhưng lại thành ra "Tôi muốn mua hai cái đậu phụ" mất.
Hay là nếu bạn hai mươi tuổi mà nói là "二十歳 nijussai" thì cũng chẳng có vấn đề gì lắm, mặc dù đúng ra phải là "二十歳 hatachi".


Đếm "nửa" 1/2 半 han

Nửa sẽ đếm bằng "半" (han, kanji: BÁN), ví dụ: 2年半 ninenhan hai năm rưỡi, 1時間半 ichi-jikan-han = một giờ đồng hồ rưỡi.
Chú ý là 1時半 ichi-ji-han là thời điểm một giờ rưỡi nhé.
 • Nửa ngày 半日 han-nichi
 • Nửa giờ 半時間 han-jikan
 • Nửa tháng 半月 han-tsuki còn 半月 han-getsu là "bán nguyệt" (mặt trăng bán nguyệt hay hình bán nguyệt)
 • Một nửa 半分 hanbun (BÁN PHÂN) / 半 han
 • Nửa năm 半年 hantoshi
 • Nửa đời 半生 hansei (BÁN SINH)
 • Nửa hình tròn / Bán viên = 半円 han-en
Công thức: 半 han + [Tên]

Đếm hoa

 • 一輪 ichi-rin (NHẤT LUÂN): Đếm bông hoa đã nở
 • 一本 ippon đếm bông hoa cả cuống
 • 一枝 isshi (NHẤT CHI) đếm cành hoa
 • 一束 issoku (NHẤT THÚC) đếm bó hoa = 一束 hitotaba một bó

Bài tập về lượng từ tiếng Nhật

Ở Nhật dùng tờ "mười ngàn Yên" (万円札), ví dụ nói "Trong ví tôi có ba tờ mười ngàn yên" thì bạn sẽ nói như thế nào?

Takahashi @ JCLASS

90 nhận xét:

 1. bạn viết thêm bài về cách đếm đồ vật nữa nhé

  Trả lờiXóa
 2. Trả lời câu trên ad xem đúng chưa nhé
  watashino saifuno naka ni juumanenga sansatsu aru.
  Cái này ko biết đúng ko vì mình nhớ là tờ 1 nghìn yên thì người ta sẽ nói là senen satsu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sai rồi bạn ơi, vì "san-satsu" nghĩa là "ba quyển (sách)"

   Xóa
  2. Senen là 1000 yên rồi thêm satsu làm gì?

   Xóa
  3. 'sanmai' chu ko phai "san-satsu"

   Xóa
  4. senen satsu là tờ 1000 yên mà. ví dụ như đếm có mấy tờ 1000 yên chẳng hạn. satsu ở đây là chữ 札(tiền giấy, tờ, thẻ) chứ ko phải 冊(tập, quyển)

   Xóa
 3. Trong ví tôi có ba tờ mười ngàn yên
  私の財布に十万円は三枚があります。
  Ad ơi chấm điểm đi ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 「私の財布に十万円が三枚ある」とはいいですか?

   Xóa
  2. 私の財布に三万円札は3枚があります。

   Xóa
  3. 私の財布に三枚の十万円があります。

   Xóa
  4. làm quái gì có tờ nào 10 man mà đúng với chả sai

   Xóa
 4. ĐÁP ÁN

  "Trong ví tôi có ba tờ mười ngàn yên"

  Tờ tiền thì sẽ dùng là 札 satsu, chú ý là không phải là 冊 satsu (là lượng từ "quyển") nhé, mặc dù giống cách đọc.

  tờ mười ngàn yên = 一万円札 ichi-man-en satsu

  Đáp án là:
  私の財布に一万円札が三枚ある.
  Watashi no saifu ni, ichi-man-en-satsu ga san-mai aru.

  Ở đây san-mai là "ba tờ"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. câu này lắc léo..chứ ko dơn giản.. hehehe

   Xóa
  2. Ad van sai roi.trong vi toi thi phai noi la 私の財布の中に ko moi nguoi lai hieu nham la o vi toi

   Xóa
  3. watashi no saifu ni là đủ rồi cha nội =="

   Xóa
 5. cho to hoi ti nha tai sao cau tren lai pai dung satu nua vi dung mai rui ma

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 一万円札 là một danh từ bạn ạ, là "tờ tiền 10 ngàn yên", nếu bạn chỉ dùng 一万円 thì nó chỉ là "10 ngàn yên" (tức là có thể gồm 10 tờ 1000 yên chẳng hạn) thôi. Hai thứ là khác nhau đúng không?

   Xóa
 6. ad ơi, cho mình hỏi nếu đếm hoa anh đào thì dùng đơn vị đếm là gì vậy ạ ? arigatou gozaimasu!

  Trả lờiXóa
 7. Kiến thức tiếng Nhật của anh Takahashi thật rộng. Cách viết của anh cũng rất dễ hiểu và hài hước. Em đã học hỏi được rất nhiều.
  Nhân đây, em xin thắc mắc một chút về cách đếm ngày. Vì theo em được biết thì từ ngày 11 trở đi đếm bằng: số đếm + 日. Nhưng có một số ngày đếm hơi khác như
  ngày 14 là じゅうよっか,ngày 24 là にじゅうよっか
  ngày 17 là じゅうしちにち、ngày 27 là にじゅうしちにち
  ngày 19 là じゅうくにち,ngày 29 là にじゅうくにち
  Mặc dù cách đếm juu-yon-nichi cũng được sử dụng nhưng theo em được biết, cách dùng juu-yokka mới chính xác ạ.
  Mong anh góp ý!Chúc anh 1 tuần mới vui vẻ :)

  Trả lờiXóa
 8. ak... cái này ngta quy định vậy.. thì mình phải học như vậy thôi..còn tùy chổ mà mình sống.. hay gọi là từ địa phương đó!!

  Trả lờiXóa
 9. Konbanwa, cho mình hỏi số 123456789 có phải đọc là ichioku-nisen-sanbyaku-yonjuugo-man-rokusen-nanahyaku-hachijuukyuu ko? Arigatou gozaimasu.

  Trả lờiXóa
 10. Ad ơi, ikkei là mười triệu tỷ chứ ạ?

  Trả lờiXóa
 11. thiếu nhiều trường hợp đặc biệt, biến âm quá

  Trả lờiXóa
 12. Ad chac trinh n4 thoi.

  Trả lờiXóa
 13. Ad chac trinh n4 thoi

  Trả lờiXóa
 14. 4589412 Doc nhu the nao vay ad. tks!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. yonhyaku gojuu hachi man kyuusen yonhyaku yuuni!
   Hehe em viet linh tinh chang biet the nao!?

   Xóa
 15. cho mình hỏi đếm cái áo thì dùng đơn vị gì, vd: đếm áo sơ mi chẳng hạn, arigatoo

  Trả lờiXóa
 16. Cho minh hoi voi neu noi 18800 yen
  Ghi nhu vay co dung k? じゅはちまん はちせん えん です。
  hay pha nhu vay: じゅまん はちせん はっぴゃくえんです。

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải là いさまん はつせん はつぴやく えん

   Xóa
  2. いちまん はっせん はっぴゃく えん

   Xóa
 17. Xin lỗi cho em hỏi câu này với. ごうまるいちごうしつ(room no. 501), sao số 5 lại có trường âm うvậy. おねがいいたします。

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ごまるいちごうしつ không có trường âm chứ nhỉ

   Xóa
 18. Cho em hỏi 30 viết là 三十 hoặc 三〇 đều đúng ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ừ đúng, 三〇 thì nhấn mạnh về CON SỐ còn 三十 là về SỐ LƯỢNG, đều là 30

   Xóa
  2. Vâng, em xin cảm ơn ạ

   Xóa
 19. ban oi , ngay 20 la はつか vay 20 ngay la はつか hay la にじゅうにち ? cam on ban

  Trả lờiXóa
 20. Cảm ơn bài viết bổ ích, tuy nhiên mình có thắc mắc về cách viết như thế nào mới đúng:

  三つ : みつ hay みっつ
  四つ : よつ hay よっつ
  六つ : むつ hay むっつ
  八つ : やつ hay やっつ

  Tks a lot.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hình như add nhầm rồi, bạn thắc mắc là đúng vì trên trang nhk cũng viết là có âm ngắt

   Xóa
 21. xin cho em hỏi Số thứ tự( ở việt nam thường kí hiệu là STT) thì ở Nhật có từ tương đương là gì ạ, là
  番目 có đúng không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. theo mình được biết là 順 không phải 番目

   Xóa
 22. 順番 (じゅんばん) theo minh biet thi la the nay!

  Trả lờiXóa
 23. 順番 (じゅんばん) theo minh biet thi la the nay!

  Trả lờiXóa
 24. tại sao trong cau : これわ千円のさつです。lại dùng のさつ thế???????

  Trả lờiXóa
 25. mình muốn đếm lễ hỗi thì dùng gì ad? ví dụ: "mỗi năm, ở đất nước tôi, có 2 lễ hội lơn". Cảm ơn Ad nhiều

  Trả lờiXóa
 26. đếm từ 1 là hitotsu 2 futatsu ....10 tou vậy từ 11=?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ 11 thì không có, mà chỉ là juuichi thôi

   Xóa
  2. nếu mình vân thêm つ phía sau vd: 11つ có đúng không ạ

   Xóa
 27. mọi người phân biệt cho em 目và 番 với ạ

  Trả lờiXóa
 28. mọi người phân biệt cho em 目và 番 với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. 目 = (người, vật) thứ mấy
   番 = (người, vật) số ..., lượt thứ ...

   Xóa
  2. 番 là 一番 ichiban thứ 1, 二番 niban thứ hai, 三番 sanban thứ ba ...
   Còn 目 bắt buộc phải đi với số đếm (đếm người, vật, lần, tờ, ...):
   一人目 hitorime người thứ nhất
   二回目 nikaime lượt thứ hai

   Xóa
 29. 参考したばかりです。
  サンキュー

  Trả lờiXóa
 30. add ơi, có phần biến âm của từng loại số đếm ko?vd như 1,3,6,8,10 vậy đó.

  Trả lờiXóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. số ngày hình như có gì đó sai sai. Vì e thấy trong sách viết đếm số ngày cũng giống như đếm ngày trong tháng đối với trường hợp từ ngày 2 đến ngày 10 mà ad :)

  Trả lờiXóa
 33. Ad ơi! Chỉ giúp em cách đếm số bài thơ trong tiếng nhật

  Ví dụ: có 25 tập tiểu thuyết và 300 bài thơ.

  Trả lờiXóa
 34. Cám ơn ad đã chia sẻ bài viết hay. Ad ơi cho mình hỏi xíu. Ví dụ mình muốn nói 1 vòng, 2 vòng trong ("Tôi chạy 1 vòng quanh sân trường" hay "con bướm bay 3 vòng") thì mình phải dùng từ đếm gì ạ?

  Trả lờiXóa
 35. cho mình hỏi đếm ruồi muỗi thì dùng từ gì ạ)

  Trả lờiXóa