Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

Dịch thuật tiếng Nhật chất lượng cao * Dịch tài liệu khó Nhật => Việt, Việt => Nhật

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Phân biệt (SURU) TAME NI và (SURU) YOU NI

Nội dung: Hướng dẫn phân biệt (する)ために(為に) và (する)ように(様に)
Phân biết sắc thái tiếng Nhật N0

Ví dụ:
来年留学する___、日本語を勉強しています。
①ために
②ように

Trong câu này phải điền là ために (bôi đen để xem).

Để phân biệt được TAME NI và YOU NI một cách chắc chắn từ trong tâm khảm (tức là hiểu rõ) thì phải DỊCH ĐÚNG cũng như hiểu được NGỮ NGHĨA của từ.

TAME NI = để làm gì (chủ động)
YOU NI = sao cho (quá trình diễn ra, bị động)

Mặc dù cả hai đều chỉ mục đích nhưng TAME mang tính chủ động do bạn thực hiện, còn YOU là sao cho quá trình diễn ra như thế.

Về ngữ nghĩa, TAME là chữ 為 (vì, vị), tất nhiên là gán chữ kanji cho từ thuần Nhật (gọi là 当て字) nhưng chữ 為 này là thể hiện mục đích vì để làm gì.

Còn chữ YOU là chữ 様 (dạng), tức là trạng thái, hình dạng như thế, nên YOU NI nghĩa là sao cho trở nên trạng thái như thế.

Học được ngữ nghĩa của từ vựng thì mới có thể TƯ DUY LOGIC để học một biết mười và học được tiếng Nhật N0 tức là dùng từ đúng ngữ pháp, đúng sắc thái và ngữ nghĩa được.

Bài tập luyện tập TAME NI vs. YOU NI

"... itadakemasu deshou ka?" hay "... itadakeru deshou ka?"

Chúng ta hay người Nhật nói ví dụ:

情報を送っていただけますでしょうか

"... itadakemasu deshou ka" nhưng cách nói này có đúng không và có nên nói không?

Trong tiếng Nhật "bình dân" thì có thể đúng, nhưng tiếng Nhật N0 thì sai:

Đúng ○: いただけるでしょうか itadakeru deshou ka
Sai     ×: いただけますでしょうか itadakemasu deshou ka

Tiếng Nhật N0 = Tiếng Nhật quý tộc = Khiêm tốn nhưng không nhún mình, tự tôn nhưng không kiêu ngạo

Phân tích đúng sai