"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

EXAM

DANH SÁCH CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TẠI VIỆT NAM
JLPT J-TEST EJU (Japanese) NAT-TEST
TOP-J GNK BJT (Business) G-TEST

Xem lệ phí và hướng dẫn đăng ký: JAPANESE TEST (VN) trên Yurika

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét