"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Hiragana

BẢNG HIRAGANA #(CÁCH GÕ KHÁC) =CÁCH ĐỌC

a

i

u

e

o

ka (ca)

ki

ku (cu)

ke

ko (co)

sa

shi (si, ci)

su

se (ce)

so

ta

chi (ti)

tsu (tu)

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu (hu)

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya


yu


yo

ra

ri

ru

re

ro

wa
wo =o

n (nn)

ga

gi

gu

ge

go

za

ji (zi)

zu

ze

zo

da

di =zi

du =zu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po
きゃ
kya

きゅ
kyu

きょ
kyo
しゃ
sha (sya)

しゅ
shu (syu)

しょ
sho (syo)
ちゃ
cha (cya, tya)

ちゅ
chu (cyu, tyu)

ちょ
cho (cyo, tyo)
にゃ
nya

にゅ
nyu

にょ
nyo
ひゃ
hya

ひゅ
hyu

ひょ
hyo
みゃ
mya

みゅ
myu

みょ
myo
りゃ
rya

りゅ
ryu

りょ
ryo
ぎゃ
gya

ぎゅ
gyu

ぎょ
gyo
じゃ
ja (zya, jya)

じゅ
ju (zyu, jyu)

じょ
jo (zyo, jyo)
びゃ
bya

びゅ
byu

びょ
byo
ぴゃ
pya

ぴゅ
pyu

ぴょ
pyo

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét