"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Katakana ABC

BẢNG HIRAGANA THEO THỨ TỰ ALPHABET

a

ba

be

bi

bo

bu
ビャ
bya
ビョ
byo
ビュ
byu
チャ
cha

chi
チョ
cho
チュ
chu

da

de

do

e

fu

ga

ge

gi

go

gu
ギャ
gya
ギョ
gyo
ギュ
gyu

ha

he

hi

ho
ヒャ
hya
ヒョ
hyo
ヒュ
hyu

i
ジャ
ja

ji
ジョ
jo
ジユ
ju

ka

ke

ki

ko

ku
キャ
kya
キョ
kyo
キュ
kyu

ma

me

mi

mo

mu
ミャ
mya
ミョ
myo
ミュ
myu

n

na

ne

ni

no

nu
ニャ
nya
ニョ
nyo
ニュ
nyu

o

pa

pe

pi

po

pu
ピャ
pya
ピョ
pyo
ピュ
pyu

ra

re

ri

ro

ru
リャ
rya
リョ
ryo
リュ
ryu

sa

se
シャ
sha

shi

shi
ショ
sho
シュ
shu

so

su

ta

te

to

tsu

u

wa

wo

ya

yo

yu

za

ze

zo

zu

zu
-
-

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét