EXAM

DANH SÁCH CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TẠI VIỆT NAM
JLPT J-TEST EJU (Japanese) NAT-TEST
TOP-J GNK BJT (Business) G-TEST

Xem lệ phí và hướng dẫn đăng ký: JAPANESE TEST (VN) trên Yurika

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét