Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

EXAM

DANH SÁCH CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TẠI VIỆT NAM
JLPT J-TEST EJU (Japanese) NAT-TEST
TOP-J GNK BJT (Business) G-TEST

Xem lệ phí và hướng dẫn đăng ký: JAPANESE TEST (VN) trên Yurika

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét