Hiragana ABC

BẢNG HIRAGANA THEO THỨ TỰ ALPHABET

a

ba

be

bi

bo

bu
びゃ
bya
びょ
byo
びゅ
byu
ちゃ
cha

chi
ちょ
cho
ちゅ
chu

da

de

do

e

fu

ga

ge

gi

go

gu
ぎゃ
gya
ぎょ
gyo
ぎゅ
gyu

ha

he

hi

ho
ひゃ
hya
ひょ
hyo
ひゅ
hyu

i
じゃ
ja

ji

ji
じょ
jo
じゅ
ju

ka

ke

ki

ko

ku
きゃ
kya
きょ
kyo
きゅ
kyu

ma

me

mi

mo

mu
みゃ
mya
みょ
myo
みゅ
myu

n

na

ne

ni

no

nu
にゃ
nya
にょ
nyo
にゅ
nyu

o

pa

pe

pi

po

pu
ぴゃ
pya
ぴょ
pyo
ぴゅ
pyu

ra

re

ri

ro

ru
りょ
ryo
りゃ
rya
りゅ
ryu

sa

se
しゃ
sha

shi
しょ
sho
しゅ
shu

so

su

ta

te

to

tsu

u

wa

wo

ya

yo

yu

za

ze

zo

zu

zu
-
-

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét