Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Katakana ABC

BẢNG HIRAGANA THEO THỨ TỰ ALPHABET

a

ba

be

bi

bo

bu
ビャ
bya
ビョ
byo
ビュ
byu
チャ
cha

chi
チョ
cho
チュ
chu

da

de

do

e

fu

ga

ge

gi

go

gu
ギャ
gya
ギョ
gyo
ギュ
gyu

ha

he

hi

ho
ヒャ
hya
ヒョ
hyo
ヒュ
hyu

i
ジャ
ja

ji
ジョ
jo
ジユ
ju

ka

ke

ki

ko

ku
キャ
kya
キョ
kyo
キュ
kyu

ma

me

mi

mo

mu
ミャ
mya
ミョ
myo
ミュ
myu

n

na

ne

ni

no

nu
ニャ
nya
ニョ
nyo
ニュ
nyu

o

pa

pe

pi

po

pu
ピャ
pya
ピョ
pyo
ピュ
pyu

ra

re

ri

ro

ru
リャ
rya
リョ
ryo
リュ
ryu

sa

se
シャ
sha

shi

shi
ショ
sho
シュ
shu

so

su

ta

te

to

tsu

u

wa

wo

ya

yo

yu

za

ze

zo

zu

zu
-
-

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét