Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

Dịch thuật tiếng Nhật chất lượng cao * Dịch tài liệu khó Nhật => Việt, Việt => Nhật

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Time

Thời gian lớp học cho Session 2: Áp dụng ngay từ 19 tháng 4, 2017

Lớp luyện thi JLPT N2
Thứ 2, thứ 6 từ 18:30 ~ 20:45 (90 + 45 phút = 1.5 buổi)

Lớp luyện thi JLPT N3
Thứ 3, thứ 5 từ 18:15 ~ 20:30 (90 + 45 phút = 1.5 buổi)

Lớp luyện thi JLPT N4/5
Thứ 4 từ 18:00* ~ 20:30 (90 + 45 phút = 1.5 buổi) *Từ 31 thg 5, 2017
Thứ 7 từ 17:00 ~ 19:15 (90 + 45 phút = 1.5 buổi)

Lớp luyện thi JLPT N1: Chưa sắp xếp được lớp

Thời gian cũ trước đây (đã hủy)

Lớp luyện thi JLPT N2
Thứ 2, thứ 6 từ 18:30~ 19:55
Thứ 7, từ 13:00 ~ (dự kiến)

Lớp luyện thi JLPT N3
Thứ 3, thứ 5 từ 18:30~ 19:55
Buổi thứ ba: Sẽ sắp xếp thêm ví dụ vào thứ 4

Lớp luyện thi JLPT N4/5
Thứ 3, thứ 5 từ 20:00~ 21:30
Sẽ xếp thêm một buổi vào thứ 2 hoặc thứ 7 (điều chỉnh trên lớp)

Lịch khai giảng (tham khảo)

Lớp N4/5 Session 2: Thứ năm ngày 6 tháng 4, 2017
Lớp N3 Session 2: Thứ năm ngày 6 tháng 4, 2017
Lớp N2 Session 2: Thứ sáu ngày 7 tháng 4, 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét