Danh động từ N5


DANH SÁCH DANH ĐỘNG TỪ (VN) CẤP ĐỘ N5 (JLPT)

No.DANH ĐỘNG TỪHIRAGANAĐỘNG TỪCÁCH CHIANGHĨA
1掃除そうじ掃除するChia するsự dọn dẹp (dọn dẹp)
2作文さくぶん作文するChia するsự làm văn, bài làm văn
3料理りょうり料理するChia するmón ăn, nấu ăn
4コピーコピーコピーするChia するsự sao chép, bản sao
5結婚けっこん結婚するChia するsự kết hôn
6練習れんしゅう練習するChia するsự luyện tập
7質問しつもん質問するChia するcâu hỏi, việc đặt câu hỏi
8散歩さんぽ散歩するChia するsự đi dạo, đi dạo
9勉強べんきょう勉強するChia するhọc, học tập
10電話でんわ電話するChia するcái điện thoại, cuộc điện thoại, gọi điện
11旅行りょこう旅行するChia するdu lịch
12洗濯せんたく洗濯するChia するsự giặt giũ, giặt quần áo
Ghi chú: Hơ chuột lên chữ kanji để xem âm Hán Việt.

(C) Saromalang.com. Bảo lưu mọi quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét