Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Thử phân biệt trợ từ WA và GA

Đây là bài Note trên Facebook saromalang (URL). Để tìm hiểu về cách dùng WA, GA bạn nên lên Wikipedia tiếng Nhật xem, sẽ rất hữu ích và học hỏi được nhiều điều. Ví dụ Tokugawa, Basho, ...

==Nội dung==
Đây là mình THỬ PHÂN TÍCH thôi, không chắc đúng nhé.
Lấy ví dụ sau:

Nếu bạn đi làm thuê trong trạng thái không thiếu tiền thì vị thế của bạn sẽ cao hơn.

経済困難でない状態で会社に勤めると立場が高くなる。
Keizai konnan de nai joutai de kaisha ni tsutomeru to, tachiba ga takaku naru.

Ở đây tôi dùng "tachiba GA takaku naru" thay vì "tachiba WA takaku naru". Vì sao?
Bởi vì ở đây là "vị thế của bạn", mặc định CHỦ ĐỀ là bạn và "vị thế" (tachiba) chỉ là một thuộc tính (hay tính chất, "thứ thuộc về bạn") nên chúng ta nên dùng là GA thì sẽ dễ nghe dễ hiểu hơn.

Tức là: Anata WA tachiba GA takaku naru.

Còn nếu dùng WA thì có lẽ nên là: Anata no tachiba WA takaku naru.

Nếu bạn đang nói về chủ đề nào đó, bạn ẩn chủ đề đi và chỉ nói về THUỘC TÍNH thì nên dùng GA cho dễ hiểu, dễ nghe, tránh lủng củng vì cứ lặp đi lặp lại chủ đề ("anata").

Tham khảo thêm:
Không cần phải nhầm WA và GA
http://www.saromalang.com/2013/03/khong-can-phai-nham-wa-va-ga.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét