Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Lịch đăng ký lớp Cú Mèo N4-N5

Lịch đăng ký liên lớp N4-N5:
Từ 23/3 tới 28/3 => Gia hạn sang đầu tháng tư (vẫn ưu tiên các bạn đã đăng ký)
Đăng ký tại văn phòng, thời gian: 17:00 tới 18:45 (để các bạn đang đi làm cũng đăng ký được)

Giảm giá 20% học phí tháng đầu tiên cho các bạn đăng ký sớm (gồm cả các bạn đăng ký qua email). Đăng ký sẽ gồm bài test khoảng 5 phút.

Nội dung học sẽ là kiến thức tiếng Nhật, các phương pháp học, chiến lược học tập và tất nhiên là phải đạt mục tiêu đề ra. Bạn sẽ được huấn luyện phương pháp học tiếng Nhật tất thắng và tạo lợi thế cạnh tranh ngay từ đầu trên thương trường.

Dòng chảy học tiếng Nhật:
- 4 tháng (3 tháng học 1 tháng luyện tập): Có N5, N4 (kiến thức, còn bằng thì đương nhiên)
- 4 tháng: Có N3.

Dự kiến: 8 tháng sẽ học chắc kiến thức N3, tạo tiền đề và động cơ để tiến lên N2 và N1. Bạn hoàn toàn có thể học thành tài bằng cách DU HỌC TẠI CHỖ tại lớp học Cú Mèo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét