Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Phân biệt MADE và MADENI

Quiz: 来週の月曜日(   )レポートを出しなさい。
Điền まで hay までに?


Đáp án: までに。
Câu trên là: Hãy nộp báo cáo với thời hạn chót là thứ hai tuần sau.

Nếu là まで thì sao?
Sẽ thành: Hãy nộp báo cáo (liên tục) cho tới thứ hai tuần sau.

Câu này sai về ý định bạn định nói.

Ví dụ khác:

試合まで練習しましょう。
Chúng ta hãy luyện tập cho tới trận đấu.
Tức là: Luyện tập liên tục từ nay cho tới khi tham gia trận đấu.

試合までに練習しましょう。
Chúng ta hãy luyện tập với thời hạn chót là thời điểm trận đấu.
Tức là: Luyện tập (một lần) cho tới hết thời hạn là thời điểm trận đấu bắt đầu. Ở đây hiểu là chỉ luyện tập một lần là xong (hay là cho xong).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét