Đặc trưng lớp học

ĐẶC TRƯNG LỚP HỌC SAROMA


Điều 1: Phải đặt ra mục tiêu (GOAL), lý tưởng (IDEAL) khi học ngoại ngữ. Mỗi khóa học phải đặt mục tiêu ngay từ đầu.

Không mục tiêu = Không thành quả
No goals = No results

Điều 2: Học gian khó không giúp thành công. Học và luyện tập (PRACTICE) hợp lý và chuyên cần sẽ giúp thành công.

TAKING TIME + PRACTICE = SUCCESS

Điều 3: Không học phát âm từ người Việt, hãy học phát âm chuẩn người Nhật. Chú ý: Không có giáo viên người Nhật ở lớp học mà bạn sẽ nghe băng. Huấn luyện viên sẽ hướng dẫn bạn luyện tập và sửa sai cho bạn.

Điều 4: KÝ ỨC DÀI HẠN. Bạn cần ghi nhớ từ vựng bằng ký ức dài hạn chứ không phải ký ức ngắn hạn và sau đó quên.

Điều 5: Học phải nắm chắc kiến thức ngôn ngữ. Nếu học không chắc, càng về sau càng khó và bị hổng kiến thức. Tránh học sai ngay từ đầu, đặc biệt là phát âm.

Điều 6: Phải ra bài tập thường xuyên và bài tập phải PHÙ HỢP SỨC HỌC của học sinh thay vì mang tính đánh đố. Điều này cần phải tính toán một cách khoa học và hợp lý.

Điều 7: Lớp học sẽ tập trung vào KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (language knowledge) và LUYỆN TẬP (practice).

Điều 8: Học ngoại ngữ và xin việc là cạnh tranh. Bạn nên học một lớp tốt ngay từ đầu và vượt lên ngay từ đầu để tạo lợi thế đầu tiên.

Điều 9: NGUYÊN LÝ. Nếu không học nguyên lý, triết học học ngoại ngữ thì bạn sẽ lạc lối. Sau đó bạn sẽ rơi vào vòng xoáy học không nhớ và chán nản.

Phải học chắc ngay từ đầu!

Điều 10: Không có giáo viên (TEACHER) mà sẽ là huấn luyện viên (COACH) để huấn luyện cách học tiếng Nhật đúng cho bạn.

Điều 11: Trong lớp bắt buộc dùng tên hay nickname tiếng Nhật. Không sử dụng tên Việt trong lớp.

Điều 12: Học theo cách QUÁ THAM LAM sẽ thất bại. Bạn bắt não bạn phải làm việc quá sức và vì thế sẽ chỉ học bằng ký ức ngắn hạn. Hãy học từng chút một theo một cách khoa học và tiến bộ theo từng bước. Chúng ta cần giải quyết từng level một!

Quá tham lam, quá sức = Sẽ thất bại
Cố gắng hợp lý, vượt từng trở ngại = Thành công

(C) Saroma Lang

1 nhận xét: