Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

IME

Đây là trang tổng kết về cách cài phần mềm gõ tiếng Nhật và font chữ tiếng Nhật, chủ yếu là bằng hình ảnh qua album tại Page saromaclass.

Nội dung: Bộ gõ tiếng Nhật cho Windows và MacOS, Android, iOS, Japanese Input, Japanese IME.

Hướng dẫn cách nhập tiếng Nhật
>>Trang INPUT入力

Google Japanese Input: Bộ gõ tiếng Nhật cho Windows (PC) và MacOS (Macbook)
>>Xem hướng dẫn hình ảnh
>>Tải về để cài (PC và Macbook)

Cài bộ gõ tiếng Nhật nguyên bản cho Windows 8 và Windows 10: Japanese Microsoft IME
>>Xem hướng dẫn hình ảnh
>>Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Nhật cho Windows 7 và Windows XP

Hướng dẫn cách cài bộ gõ tiếng Nhật trong iOS (iPhone, iPad)
>>Xem hướng dẫn hình ảnh

Hướng dẫn cách cài bộ gõ tiếng Nhật trong MacOS (Macbook)
>>Xem hướng dẫn hình ảnh

Cách cài bộ gõ tiếng Nhật cho thiết bị Android OS (smartphone, tablet)
>>Xem hướng dẫn hình ảnh

Hướng dẫn cách tải và cài font chữ tiếng Nhật miễn phí
>>Xem hướng dẫn hình ảnh
>>Hoặc xem trên Yurika

Hướng dẫn chung, keyboard layout, chống mojibake (ký tự rác), kiểu gõ kana, gõ tiếng Nhật trong Word vv
>>Xem hướng dẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét