Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Bảng chữ cái tiếng Nhật

Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana và katakana. Hiragana là chữ mềm dùng để viết tiếng Nhật cùng với chữ hán tự (kanji) còn katakana là chữ cứng dùng phiên âm tiếng nước ngoài.

Tổng cộng mỗi bảng có 104 âm tiết tiếng Nhật.

>> Vì sao tiếng Nhật dùng 3 loại chữ: Kanji, Hiragana, Katakana?

Xem online và tải về máy để học (kèm bảng ngẫu nhiên để luyện tập)

⇒ Xem và tải về trên Google Cloud ⇒ Xem và tải về trên Slide Share

Xem trực tuyến tại Saroma Lang

Hiragana:
Katakana:Nguồn gốc các chữ hiragana và katakana bắt nguồn từ chữ kanji (hán tự):

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét