Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Thuận lợi, rủi ro và học giỏi tiếng Nhật

Tôi tổng kết ở bảng này:


Tại lớp Cú Mèo thì tôi đưa ra các khái niệm quan trọng:

  • Người học tiếng Nhật
  • Người giỏi tiếng Nhật


Bởi vì bạn có thể học nhưng không giỏi. Có những người học nhiều năm vẫn không giỏi (họ viết văn quá dở tới mức không ai muốn đọc).

Bạn phải hiểu RỦI RO của việc học tiếng Nhật đó là "học mãi vẫn không (thể) giỏi". Không chỉ rủi ro về thời gian, tiền bạc mà còn về tinh thần. Nhưng định nghĩa thế nào là một người giỏi tiếng Nhật thì không dễ, cần phải có CON MẮT để đánh giá.

Nhiều người thậm chí còn không phân biệt được người học tiếng Nhật và người giỏi tiếng Nhật.

Đương nhiên, họ không bao giờ vươn tới tầm giỏi. Đâu là điều khác biệt giữa một người nỗ lực (và chỉ nỗ lực) và một người thành công?

Những điều này sẽ dành riêng tại lớp Cú Mèo và chỉ dành cho các bạn đăng ký.

Nhớ là, mục tiêu của chúng ta không phải là HỌC TIẾNG NHẬT, mà là GIỎI TIẾNG NHẬT. Nếu bạn không hề có lý tưởng thì bạn không nên tới lớp Cú Mèo. Nếu bạn muốn giỏi tiếng Nhật thì hãy cân nhắc thời gian và chi phí.

Nhưng trước khi bắt đầu thì hãy nhớ các khái niệm trên và nghiên cứu kỹ các rủi ro nhé. Nếu hoàn toàn không muốn chịu rủi ro thì lựa chọn của bạn đây: Người không học tiếng Nhật. Hoàn toàn chẳng tệ chút nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét