Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Học bảng chữ cái HIRAGANA và KATAKANA

Đã có sách học của Saroma Lang tại đây:

⇒ Xem và tải về trên Google Cloud ⇒ Xem và tải về trên Slide Share

Yêu cầu: Tải về, in ra giấy học và luyện tập. Bạn học với bảng để học và luyện tập bằng bảng ngẫu nhiên (random table).
Có đăng tại Bảng chữ cái tiếng Nhật tại Saroma Lang.

Thời gian học: Tối đa 1 tuần.
Ví dụ chữ cái tiếng Nhật và okurigana


Bài tập:
(1) Vì sao tiếng Nhật dùng 3 loại chữ? Đó là 3 loại chữ nào?

(2) Chữ katakana chủ yếu dùng để làm gì?

(3) Chữ tiếng Nhật dùng okurigana tức là chữ hiragana kèm thêm chữ kanji. Thực tế là một từ tiếng Nhật gồm cả phần kanji và phần hiragana ví dụ động từ ăn (taberu) là 食べます, quá khứ (đã ăn) 食べました.

Câu hỏi:
(a) Vì sao lại dùng kết hợp hiragana và kanji?
(b) Vì sao không viết hết bằng kanji?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét