Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tuyển sinh lớp N4 và N5

Đăng ký tại đây: Form đăng ký

Yêu cầu: Đọc Nội quy lớp học trước khi đăng ký

Thời gian dự định: Buổi chiều hoặc buổi tối, 3 buổi/tuần.
Sẽ dừng tuyển khi đủ số lượng. Sẽ không tổ chức lớp nếu số lượng ít dưới một mức nhất định.
Không trả lời hỏi đáp về lớp học qua điện thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét