Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

Dịch thuật tiếng Nhật chất lượng cao * Dịch tài liệu khó Nhật => Việt, Việt => Nhật

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Business

Trang tổng kết về tiếng Nhật thương mại (Business Japanese), tiếng Nhật dùng trong kinh doanh, tiếng Nhật dùng trong công ty, tiếng Nhật để đi làm thêm hay thậm chí tiếng Nhật nói chuyện phiếm, suồng sã. Tất cả sẽ tổng kết tại đây.

Business Japanese - Tiếng Nhật công ty, công việc

>>Business Japanese: Lịch sự - Tôn kính - Khiêm nhường (2016)
>>Tiếng Nhật trong kinh doanh - Business Japanese (2012)
>>Plain Form và Polite Form: Bảng đối chiếu dạng suồng sã và dạng lịch sự (2016)
>>Từ ngữ nói (hội thoại) và từ ngữ viết (văn bản) (2016)
>>Tiếng Nhật tôn kính và khiêm nhường toàn tập (2011)

Tiếng Nhật làm thêm (arubaito = parttime)

>>Tiếng Nhật làm thêm trong quán ăn, nhà hàng (2014)
>>"Tôi mời" và văn hóa trả tiền tại Nhật (2013)
>>"Kashikomarimashita" (2015, Sea)

Tiếng Nhật giao tiếp, nói chuyện phiếm, hội thoại, v.v...

>>Tự giới thiệu bản thân 自己紹介 (2016, MP3, Sea)

Luyện tập tiếng Nhật thương mại

>>Dịch: "Giám đốc bảo anh Suzuki tới phòng họp" (2016)
>>Sách Tiếng Nhật đẹp 美しい日本語

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét