Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Biến Hóa

Trong bài này tổng kết các bài viết về mọi sự biến hóa (変化 HENKA = CHANGE) trong tiếng Nhật. Bao gồm cả biến âm, biến đổi cách viết, cách đọc, không giới hạn về những gì bất quy tắc tại tiếng Nhật.

Danh sách các biến hóa, biến âm trong tiếng Nhật
>>Quy tắc biến âm trong tiếng Nhật (2011)
>>Biến âm, đổi cách đọc trong ngôn ngữ và tiếng Nhật (2014) (Chia động từ)
>>Cách suy luật âm đọc (On'yomi) của kanji (2011)
>>Quy tắc chuyển âm Hán Việt qua âm đọc tiếng Nhật (2011)
>>Nói nhanh, nói tắt, viết tắt trong tiếng Nhật (2011)
>>Cách nói lịch sự keigo trong tiếng Nhật - Tập 3 (2011) (Biến âm rimasu => imasu)
>>Tiếng Nhật có hiện tượng đồng âm không? (2011)
>>Những cách đọc khác cách viết trong tiếng Nhật (Yurika)
>>Tiếng Nhật: Viết một đằng, đọc một nẻo (trợ từ は và trợ từ へ) (2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét