Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Học tiếng Nhật qua trò chơi Daifugo

Có thể chơi online tại:
Yahoo Mobage (JAPAN): http://games.yahoo.co.jp/
Hoặc: 大富豪
Để vào chơi cần có email của Yahoo Japan (~~~@yahoo.co.jp)

Luật chơi Daifugo
Người thắng trong ván là người đánh hết bài nhanh nhất. Mỗi ván thắng được 2 điểm, ai về 6 điểm trước là thắng.

Gồm 4 người chơi với 54 lá bài gồm 52 lá thường và 2 quân Joker. Sẽ có 2 bài 13 quân và 2 bài 14 quân (chia theo vòng chia).
Thứ tự các lá bài: 3 < 4 < ... < J < Q < K < A < 2 < Jocker
Quân Joker là quân đặc biệt có thể thay thế mọi quân bài.
Các bộ: Bộ đôi, bộ 3 ví dụ 2 con 7, 3 con A.
Bộ dọc: Là bộ phải đồng chất, ví dụ 7 rô - 8 rô - 9 rô. Bộ dọc phải nhiều hơn 3 quân.
Quân Joker có thể thay thế các quân khác, ví dụ 7 rô - Joker - 9 rô sẽ giống như 7-8-9 rô.
Tứ quý (ngũ quý, lục quý): Khi có tứ quý (ví dụ 4 quân 10) thì cách mạng sẽ xảy ra, lúc đó thứ tự quân bài đảo ngược, trừ quân Joker vẫn là mạnh nhất. Khi này 3 là quân lớn nhất và 2 là quân nhỏ nhất. Chú ý là có thể đánh 4 quân J và quân Joker thành 5 quân.
Khi có cách mạng xảy ra thứ tự các quân sẽ đảo ngược ngay lập tức. Nếu môt người đánh tứ quý 9 và làm cách mạng thì người tiếp có thể chặt bằng tứ quý 5 chẳng hạn.
"Ngắt 8" (hachikiri): Khi một quân bài nhỏ hơn 8 đánh ra và bạn đánh quân 8 thì bạn vòng đánh đó kết thúc và bạn lấy được cái. Bạn có thể bắt đầu vòng mới với quân tùy ý. (Có thể thực hiện hachikiri bằng chặt đôi 8 với 1 đôi nhỏ hơn hay chặt 3 quân 8, 4 quân 8,...). Nếu bạn đánh bộ dọc ví dụ 7-8-9 thì không có hachikiri.
Khóa: Nếu bạn đánh một quân hay một bộ đồng chất với quân hay bộ trước đó thì vòng đó bị khóa (rokku, lock), người sau chỉ được đánh quân hay bộ đồng chất.
Ví dụ: Đánh J rô lên 7 rô, đánh đôi J nhép - J rô lên đôi 7 nhép - 7 rô
Cách mạng: Khi có 4 quân giống nhau (hay 4 quân giống nhau và thêm Joker) thì cách mạng sẽ xảy ra và thứ tự quân bài đảo ngược trừ Joker vẫn là quân mạnh nhất. Có thể làm cách mạng bằng 3 quân giống nhau và thêm quân Joker (vì quân Joker có thể thay thế mọi quân bài).
Lật ngược cách mạng: Khi đang có cách mạng mà có ít nhất 4 quân giống nhau (tứ quý) đánh ra như trên.
Về phạm quy: Nếu bạn đánh bộ hay quân có chứa quân 2 (khi không có cách mạng), quân 3 khi có cách mạng (là quân mạnh nhất khi đó), quân 8 hay quân Joker

Sau ván thứ nhất sẽ phân thứ hạng:
- Người về nhất: Đại phú hào, được thêm 2 điểm
- Người về nhì: Phú hào, được thêm 1 điểm
- Người về ba: Bần dân, thêm 0 điểm
- Người về bét: Đại bần dân, bị trừ 1 điểm (-1)
Các ván sau: Đại bần dân phải đưa cho đại phú hào 2 quân bài mạnh nhất và đại phú hào trả lại 2 quân bất kỳ. Bần dân phải đưa cho phú hài 1 quân bài mạnh nhất và phú hào trả lại 1 quân.
Ai tới 6 điểm đầu tiên là thắng và được cộng điểm thứ hạng (điểm thứ hạng rating của bạn ban đầu là khoảng 1500 và mỗi lần thắng trung bình thêm 15 điểm). Người về bét sẽ bị trừ điểm thứ hạng. Nếu không có người về bét (ví dụ đồng hạng ba) thì không bị trừ.

Sự mất ngôi
Nếu bạn đang là đại  phú hào mà có người về trước bạn thì bạn sẽ bị mất ngôi, không được đánh tiếp và khi sang ván mới bạn là đại bần dân.
Nếu người hạ bệ bạn mà về phạm quy thì bạn vẫn bị mất ngôi và ván sau vẫn là đại bần dân còn người phạm quy sẽ là bần dân.

Các thuật ngữ
8切り:Cắt 8 (lấy cái bằng quân 8)
ロック:Khóa (lock)
都落:Mất ngôi (Từ Đại phú hào thành Đại bần dân)
大富豪:Đại phú hào
富豪:Phú hào
貧民:Bần dân
大貧民:Đại bần dân
革命:Cách mạng
革命返し:Đảo ngược cách mạng
反則上がり:Hết bài mà phạm quy
革命中:Đang trong cách mạng
あがり:Về (hết bài)

Các chữ tiếng Nhật trong game Daifugo của Yahoo Japan:
Dòng trên cùng:
ゲームスタート:Game start
対戦履歴:Danh sách ván đã đấu (đối chiến lý lịch)
ランキング:Thứ hạng (Ranking)
ヘルプ:Trợ giúp (Help)
Thanh phía trên bàn chơi:
ゲーム開始:Bắt đầu chơi
ロビーに戻る:Về phòng khách
ロボット:Robot (Gọi robot vào chơi)
席を立つ:Đứng dậy
招待する:Mời
テーブルのタイプ:Loại bàn (公開: Công khai, 非公開: Không công khai, ...)
音あり、音なし:Có âm thanh, Không có âm thanh
設定を確認:Kiểm tra lại thiết lập
Ô điều khiển:
カードを出す:Đánh bài ra
パス:Bỏ qua
自動的にパス:Tự động bỏ qua (nếu không bắt được)
あがり:Đã về (Đã hết bài)

Thiết lập khi chơi Daifugo
Thông thường thì sẽ có hachikiri (cắt 8), cách mạng (革命 kakumei), mất ngôi (都落ち miyako-ochi), về phạm luật (反則上がり hansoku agari), khóa (ロック rokku) nhưng tùy thiết lập của chủ bàn mà có thể một số luật trên không được áp dụng. Bạn có thể tạo bàn mới (mặc định là không có hachi-kiri và kakumei nhưng thường là ai cũng chọn tất cả các luật trên) và chọn thiết lập cho nó.

Ngoài ra trên Yahoo Mobage còn có thể chơi nhiều trò khác như Majan (mạt chược), Otherlo (cờ đảo), cờ tướng Shogi, bi-a (billiard),...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét