Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

Dịch thuật tiếng Nhật chất lượng cao * Dịch tài liệu khó Nhật => Việt, Việt => Nhật

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Có chủ đề rồi thì ta dùng GA

Trợ từ WA (は) thường dùng với CHỦ ĐỀ (topic) mà chúng ta đang nói tới. Khi nói về thuộc tính, hành động hay diễn giải về chủ đề đó thì ta dùng trợ từ GA (が).
Ví dụ câu nói sau:
  • Tiền bạc ư? Rồi sẽ có ngày hết.
  • お金?なくなる日来る。
  • Okane? Nakunaru hi ga kuru.
Dùng "ga" vì vế sau vẫn đang nói tới chủ đề là "Tiền", tức là đầy đủ sẽ là "Okane WA nakunaru hi GA kuru". Nếu nói là:
  • なくなる日は来る。
  • Nakunaru hi wa kuru.
thì lúc này chủ đề lại là "nakunaru hi", thành ra "Ngày hết sẽ tới" còn ngày hết của cái gì thì không rõ. Khi đó, câu nói trở nên rời rạc vì chủ đề thay đổi liên tục, dù vẫn đoán được nhưng sẽ khó hiểu.

Hiểu điều trên sẽ giúp bạn VIẾT TIẾNG NHẬT (作文 sakubun TÁC VĂN) tốt hơn.

>> Tiếng Nhật - Ngôn ngữ chủ đề

1 nhận xét: