Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Tại sao câu trả lời thì dùng GA thay vì WA?

Có bạn hỏi câu rất hay ở Trợ từ tiếng Nhật, có gì khó đâu?? Phần 1: WA và GA là có phải trong câu trả lời thì sẽ dùng "GA" thay vì "WA" hay không.

Takahashi trả lời ở đây tiếp nối chủ đề trợ từ tiếng Nhật từ lần trước "Có chủ đề rồi thì ta dùng GA":

Tùy theo câu hỏi, nhưng câu hỏi "Ai" (dare), "Cái gì" (nani) thì chúng ta phải dùng が GA. Trong trường hợp đó câu trả lời cũng phải dùng GA.

Ví dụ:
誰が一番料理が上手ですか。Dare GA ichiban ryouri ga jouzu desu ka?
Ai nấn ăn giỏi nhất

=> Trả lời:
町ちゃんです。 Machi-chan desu.
Hoặc là:
町ちゃん一番料理が上手です。 Machi-chan ga ichiban ryouri ga jouzu desu.
Bé Machi nấu ăn giỏi nhất.

Có thể trả lời tắt: 町ちゃんがです。 Machi-chan ga desu.

Ví dụ 2:
何の花が日本で一番きれいですか。 Nan no hana ga nihon de ichiban kirei desu ka?
Hoa nào đẹp nhất ở Nhật?
=> 桜です。 Sakura desu. / Hoa sakura.
Nếu trả lời đầy đủ hơn: 桜一番きれいです。 Sakura ga ichiban kirei desu.

Tại sao câu hỏi và câu trả lời dùng trợ từ GA thay vì WA?

Việc này liên quan tới chủ đề thôi. Trong các câu hỏi trên chủ đề không phải là "Ai" hay "Cái gì" (đây chỉ là từ để hỏi) mà thực ra chủ đề là "người nấu ăn giỏi nhất", "hoa đẹp nhất Nhật Bản" kia mà. "Wa" dùng với chủ đề, nên sẽ không đi theo sau "Dare (ai)" hay "Nani (cái gì)" bao giờ. Do đó mà dùng GA.

Nếu không phải câu trả lời cho câu hỏi Ai/Cái gì, thì lại dùng は Wa cho câu kể thông thường:
桜は日本で一番美しいです Sakura WA nihon de ichiban utsukushii desu
町ちゃんは料理が上手です Machi-chan WA ryouri ga jouzu desu

2 nhận xét: