Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật kỳ tháng 12 năm 2014

日本語能力試験
Nihongo Nouryoku Shiken
Nhật Bản ngữ năng lực thí nghiệm
12/2014
Ghi nhớ:
(1) Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo tính chính xác.
(2) Đáp án có thể không đầy đủ (tùy các "gián điệp" đã đưa lên đủ chưa ^^)
(3) Bạn làm sai không có nghĩa điểm bạn sẽ không 満点 manten (MÃN ĐIỂM = điểm tối đa) vì còn chuẩn hóa nữa. Tôi làm sai khối vẫn MANTEN như thường. Điểm còn do tương quan giữa bạn với những người thi khác nữa.

N1 一級 Cấp N1

文字・語彙・文法
問題1

問1: 3 | 問2: 4 | 問3: 2 | 問 4: 3 | 問5: 1 | 問6: 4
問題2
問7: 4 | 問8: 2 | 問9: 4 | 問10: 2 | 問11: 1 | 問12: 1 | 問13: 3
問題3
問14: 3 | 問15: 2 | 問16: 4 | 問17: 1 | 問18: 4 | 問19: 2
問題4
問20: 2 | 問21: 3 | 問22: 1 | 問23: 2 | 問24: 1 | 問25: 4
問題5
問26: 4 | 問27: 3 | 問28: 2 | 問29: 1 | 問30: 3
問31: 3 | 問32: 2 | 問33: 1 | 問34: 4 | 問35: 3
問題6
問36: 4 | 問37: 1 | 問38: 2 | 問39: 3 | 問40: 2
問題7
問41: 3 | 問42: 1 | 問43: 2 | 問44: 4 | 問45: 1

読解
問題8
問46: 3 | 問47: 4 | 問48: 1 | 問 49: 4
問題9 (1)
問50: 2 | 問51: 1 | 問52: 2
問題9 (2)
問53: 2 | 問54: 3 | 問55: 1
問題9 (3)
問56: 2 | 問57: 4 | 問58: 2
問題10
問59: 3 | 問60: 2 | 問61: 4 | 問 62: 2
問題11
問63: 4 | 問64: 3
問題12
問65: 4 | 問66: 1 | 問67: 4 | 問 68: 3
問題13
問69: 1 | 問70: 1

聴解
問題1
問1: 2 | 問2: 1 | 問3: 2 | 問 4: 3 | 問5: 1 | 問6: 4
問題2
問1: 3 | 問2: 1 | 問3: 4 | 問 4: 2 | 問5: 2 | 問6: 4 | 問7: 2
問題3
問1: 1 | 問2: 3 | 問3: 2 | 問 4: 1 | 問5: 2 | 問6: 4
問題4
問1: 1 | 問2: 2 | 問3: 3 | 問 4: 1 | 問5: 3 | 問6: 1 | 問7: 1
問8: 2 | 問9: 3 | 問10: 2 | 問11: 2 | 問12: 3 | 問13: 1 | 問14: 3
問題5
問1: 2 | 問2: 4 | 問3: 4 / 1

N2 二級 Cấp N2

言語知識(文字・語彙・文法)
文字・語彙
問題1
問1: 3 | 問2: 4 | 問3: 2 | 問 4: 1 | 問5: 2
問題2
問6: 2 | 問7: 4 | 問8: 3 | 問9: 3 | 問10: 1
問題3
問11: 4 | 問12: 1 | 問13: 3 | 問14: 2 | 問15: 3
問題4
問16: 1 | 問17: 4 | 問18: 2 | 問19: 1 | 問20: 1 | 問21: 4 | 問22: 3
問題5問題4
問23: 4 | 問24: 2 | 問25: 4 | 問26: 1 | 問27: 3
問題6問題4
問28: 2 | 問29: 3 | 問30: 1 | 問31: 3 | 問32: 1
文法
問題7
問33: 4 | 問34: 1 | 問35: 3 | 問36: 4 | 問37: 3 | 問38: 1 | 問39: 2 | 問40: 4 |
問41: 1 | 問42: 3 | 問43: 2 | 問44: 4
問題8
問45: 2 | 問46: 1 | 問47: 4 | 問48: 3 | 問 49: 4 3
問題9
問50: 3 | 問51: 1 | 問52: 2 | 問53: 3 | 問54: 4

読解
問題10
問55: 4 | 問56: 3 | 問57: 1 | 問58: 4 | 問 59: 1
問題11 (1)
問60: 2 | 問61: 4 | 問62: 4
問題11 (2)
問63: 3 | 問64: 4 | 問65: 1
問題11 (3)
問66: 1 | 問67: 3 | 問68: 2
問題12
問69: 2 | 問70: 3
問題12
問71: 2 | 問 72: 3 | 問73: 4
問題13
問74: 2 | 問75: 2

聴解
問題1
問1: 3 | 問2: 4 | 問3: 2 | 問 4: 1 | 問5: 2
問1: 1 | 問2: 2 | 問3: 4 | 問 4: 2 | 問5: 3
問題2
問6: 2 | 問7: 4 | 問8: 3 | 問9: 3 | 問10: 1
問1: 2 | 問2: 2 | 問3: 3 | 問 4: 2 | 問5: 4 | 問6: 3
問題3
問11: 4 | 問12: 1 | 問13: 3 | 問14: 2 | 問15: 3
問1: 4 | 問2: 3 | 問3: 3 | 問 4: 4 | 問5: 2
問題4
問16: 1 | 問17: 4 | 問18: 2 | 問19: 1 | 問20: 1 | 問21: 4 | 問22: 3
問1: 3 | 問2: 1 | 問3: 3 | 問 4: 2 | 問5: 1 | 問6: 1
問7: 3 | 問8: 2 | 問9: 1 | 問10: 2 | 問11: 2 | 問12: 3
問題5
問23: 4 | 問24: 2 | 問25: 4 | 問26: 1 | 問27: 3
問1: 3 | 問2: 2 | 問3: 4 / 2
問題6
問28: 2 | 問29: 3 | 問30: 1 | 問31: 3 | 問32: 1

N3 三級 Cấp N3

言語知識(文字・語彙・文法)
問題1
問1: 2 | 問2: 3 | 問3: 3 | 問4: 2 | 問5: 3 | 問6: 2 | 問7: 1 | 問8: 4
問題2
問9: 2 | 問10: 4 | 問11: 1 | 問12: 2 | 問13: 1 | 問14: 2
問題3
問15: 2 | 問16: 2 | 問17: 3 | 問18: 1 | 問19: 1 | 問20: 4 | 問21: 4 | 問22: 2 | 問23: 2 | 問24: 1 | 問25: 4
問題4
問26: 4 | 問27: 3 | 問28: 1 | 問29: 4 | 問30: 3
問題5
問31: 2 | 問32: 3 | 問33: 1 | 問34: 2 | 問35: 4
文法:
問題1
問1: 2 | 問2: 3 | 問3: 2 | 問4: 1 | 問5: 1 | 問6: 4 | 問7: 2 |
問8: 3 | 問9: 4 | 問10: 3 | 問11: 4 | 問12: 2 | 問13: 1
問題2
問14: 1 | 問15: 2 | 問16: 4 | 問17: 3 | 問18: 4
問題3
問19: 1 | 問20: 4 | 問21: 2 | 問22: 3 | 問23: 2

読解
問題4
問24: 3 | 問25: 2 | 問26: 3 | 問27: 2
問題5
問28: 3 | 問29: 3 | 問30: 4 | 問31: 3 | 問32: 1 | 問33: 4
問題6
問34: 2 | 問35: 1 | 問36: 4 | 問37: 4
問題7
問38: 2 | 問39: 1

聴解
問題1
問1: 2 | 問2: 3 | 問3: 1 | 問 4: 3 | 問5: 2 | 問6: 4
問題2
問1: 3 | 問2: 4 | 問3: 1 | 問 4: 2 | 問5: 3 | 問6: 1
問題3
問1: 4 | 問2: 2 | 問3: 2
問題4
問1: 2 | 問2: 1 | 問3: 2 | 問 4: 3
問題5
問1: 1 | 問2: 2 | 問3: 2 | 問 4: 3 | 問5: 3 | 問6: 1 | 問7: 1 | 問8: 1 | 問9: 1

N4 và N5: Chờ các cao thủ đại nội up lên mạng đã ^^

49 nhận xét:

 1. N3 câu 38 là 1 ( 1 khóa phù hợp ) câu 39 là câu 1 ( phân vân giữa 1 và 2 nhưng 1 có vẻ đúng hơn dù giờ chả nhớ 1 nói gì )

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cấp độ N3: các bạn tra cứu tại trang này, có cả đề: http://jp.hjenglish.com/jlpt/
   Mình tra đáp án thì có sự khác biệt sau,

   Câu 31 đáp án đúng là 2 (tại mục này các bạn cho là 3)
   Câu 38 đáp án là 2
   Câu 39 đáp án là 1

   Xóa
  2. cau nay minh lam chac chan lam yen tam di 38 la 1 39 cung la 1 ..thua 10p de lam 2 cau nay

   Xóa
  3. Rõ ràng mình cũng thấy câu 38 đáp án phải là 1.

   Xóa
  4. Bạn ơi, mình vào link của bạn trên gửi thì toàn tiếng Trung, không biết xem thế nào nữa. Bạn nào biết chỉ giúp mình xem đề N3 được không?

   Xóa
 2. Phần đáp án nghe của N2 có vấn đề sao ý. đề không có mondai 6 vài mòdai 4 thì không thể có câu 4. Add coi lại thử...

  Trả lờiXóa
 3. đúng đấy, add xem lại giúp với vì Mon1 cũng chỉ có 4 câu, Mon2 có 6 câu...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách tính điểm như thế nào cho mỗi câu hả Ad

   Xóa
 4. theo mình thì N3 câu 38-1, 39-2

  Trả lờiXóa
 5. có thể cho mình biết cách tính điểm của từng môn thi không?

  Trả lờiXóa
 6. theo mình đáp án câu 38 39 của n3 đều là 1

  Trả lờiXóa
 7. có thể cho mình biết cách tính điểm của từng môn thi N3 không?

  Trả lờiXóa
 8. N3.. câu 38 là 2, câu 39 là 1

  Trả lờiXóa
 9. N3 câu 38 chắc chắn là 1 rồi. Câu 39 thì chưa kịp làm nên ko biết.

  Trả lờiXóa
 10. "hiểu tiếng nhật thường ngày" tương ứng N3 trở lên.
  Mà có lẽ N3,N2 bây giờ tương ứng 中級⇒ đáp án 1 nhỉ.

  -- còn câu 39. Vì không đủ người thì không mở được lớp nên phải thay đổi ngày. Trong khi đáp án là thay đổi giờ nên có lẽ đáp án đúng là 1

  Trả lờiXóa
 11. vì sao n3 câu 38 lại là 2 bạn giải thích đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. theo mình đáp án đúng là 1

   Xóa
  2. mình cũng làm là 1 nhưng phòng bạn mình hỏi ai cũng là 2

   Xóa
  3. mình chọn là 2 va câu 39 là 1
   vì người này muốn học lớp 生活 会話 中心。lớp 中心 thì có ký kiệu là 2 đường tròn đồng tâm và hình tam giác.nếu ai loại cái hình tam giác thì sẽ chọn đáp án là 1

   Xóa
 12. Xem đáp án tại đây chính xác hơn.
  http://www.neworldjp.com/zt/nenglikaodaan/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. k xem dc của N3 bạn ơi

   Xóa
  2. Mình đang cần xem ĐỀ THI N3 của năm nay ( 12/2014 )
   Bạn nào có cho mình xin link nhé.

   Xóa
 13. da co dap an cua N4, N5 chua ad

  Trả lờiXóa
 14. co dap an n4 chua ad oi? sao mong qua

  Trả lờiXóa
 15. mong đáp án N4 quá trời, saroma ơi.

  Trả lờiXóa
 16. Ai có N5 chưa đưa lên đi nào

  Trả lờiXóa
 17. 日本ではどれの言葉を使いますか
  例:
  コレの作業。。。。。経験者もよくできるとおもいますよ。。
  1不  2少  3無  4 足 
  どうぞ、ご覧になってから、選んでお願いします。

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các bác chp em hỏi tải đề thi N3 ngày 7/12 ở đâu nhỉ! giờ có đáp án nhưng ko nhớ đề ko bít đúng sai thế nào cả

   Xóa
 18. với đáp án thế này mình out là cái chắc rồi

  Trả lờiXóa
 19. Sao k có n4 nhỉ!!!

  Trả lờiXóa
 20. anh em nao ca dap an N4 vui long up len !thanks

  Trả lờiXóa
 21. Add ơi cho mình hỏi câu ngoài lề chút. Sao bao giờ cũng vậy, luôn luôn không có đáp án N4,N5 nhỉ?
  Có phải do giám thị coi nghiếm quá ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại k có mấy ai thi đấy cậu. Vì = n4, n5 ngoài trừ dùng để nộp đi du học thì ở Vn chả để làm gì hết.

   Xóa
 22. ai co đề thi n2 không up cho cả nhà xem đi

  Trả lờiXóa
 23. Đáp án N2 bị sai mondai 8 phần ngữ pháp, sai phần nghe hoàn toàn

  Trả lờiXóa
 24. Bác nào có đáp án N4 rồi thì up lên cho bà kon xem với, chờ mãi...おねがいします!

  Trả lờiXóa
 25. các bác ơi cho em hỏi n3 mà làm được 56 câu có đỗ ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nó tùy câu bạn ạ. Ko phải điểm câu nào cũng giống câu nào.

   Xóa
 26. Tình hình là n2 thiếu 6-7 điểm gì đó,không biết có đậu nổi không nhỉ? Hic lo quá :-(

  Trả lờiXóa
 27. cho hỏi làm mình đậu n3 tháng 7 vừa rồi, mà mình làm mất phiếu dự thi rồi.Đem chứng minh có nhận được không? Mình đang ở quê nên không đến DHKHXH&NV hỏi được.Bạn nào biết trả lời dùm mình được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ở ĐN vẫn cho nhận bằng CMND nhưng không biết ở ngoài đó thế nào,tốt nhất bạn nên gọi điện đến trường hỏi trc cho chắc nhé.

   Xóa
 28. khì thi N3 vào tháng 12/2014 đã có kết quả chưa các bạn,mình k ghi đáp án làm về nên k biết.tra ở trang nào vậy?mình thực sự k biết.bạn nào biết nt qua số đt :0946668445.chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 29. chungg nao co ket qua thi cua thang 12/2014 vay moi nguoi

  Trả lờiXóa