Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Ra mắt ngữ pháp N5 và N4

Ngữ pháp N5 với ví dụ và phiên âm romaji: N5 Grammar New
Ngữ pháp N4 với ví dụ và phiên âm romaji: N4 Grammar New

Bảng tra nhanh ngữ pháp:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét