Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Ra mắt ngữ pháp N5 và N4

Ngữ pháp N5 với ví dụ và phiên âm romaji: N5 Grammar New
Ngữ pháp N4 với ví dụ và phiên âm romaji: N4 Grammar New

Bảng tra nhanh ngữ pháp:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét