Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Đăng ký lớp Cú Mèo N45 và N3

Lớp N45: Ngày 4/5 và 5/5 (đăng ký, đóng học phí).
Bắt đầu: Thứ 5 ngày 6/5 (giờ như cũ).

Lớp N3: Bắt đầu nhận đăng ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét