Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Bài học dự bị (lớp Cú Mèo N45): Học bảng chữ cái

Học viên cần phải học bảng chữ cái Hiragana (chữ mềm) và Katakana (chữ cứng) tiếng Nhật trước khi tới lớp.

Yêu cầu của lớp N45: Đọc được hiragana và katakana. Hiểu được mục đích, ý nghĩa của hai loại chữ này.

Học bảng chữ cái trên NHK
NHK World: 優しい日本語

Học bảng chữ cái online trên Saroma Lang
Bảng chữ cái tiếng Nhật

Học bằng PDF và tài liệu in
⇒ Sẽ đăng tải lên sớm trên Saroma Lang.

Tài liệu tham khảo
>> Vì sao tiếng Nhật dùng 3 loại chữ: Kanji, Hiragana, Katakana?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét