Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Tuyển sinh lớp Cú N3 tối và lớp Cú N4 chiều

Xem tại: Bảng tin

Đăng ký các lớp N3 và N4 sắp mở: Từ 10:00 - 17:00 từ ngày 7/9 (thứ 2) tới 11/9 (thứ sáu).
Riêng thứ 6: Đăng ký vào tối từ 18:30 - 20:00. (Dành cho các bạn không rảnh vào ban ngày).
Thứ 7: Đăng ký vào 12:30 - 13:45 (nếu bạn không rảnh trong tuần).
Khai giảng: 14/9.

Lớp Cú Mèo N3 buổi tối

Mục tiêu: Thi đậu kỳ thi JLPT N3 tháng 12/2015, học chắc kiến thức N3.
Học 3 ngày/tuần (thứ 2, 4 6), 2 tiếng/ngày. 20 buổi/tháng.
Thời gian: 18:30 - 20:30.
Học phí:
Lớp 3 người: 1,920,000 đ/tháng
Lớp 4 người: 1,800,000 đ/tháng
Lớp 5 người: 1,700,000 đ/tháng
Lớp 6 người: 1,600,000 đ/tháng
Đóng học phí cả khóa (không đóng từng tháng).
Mục tiêu: Kiến thức N3 (105 mẫu ngữ pháp - tham khảo trên Saromalang, 360 hán tự, 1800 từ vựng - do thời lượng có hạn sẽ tập trung những từ quan trọng nhất).
Yêu cầu: Đã học qua N4.

Lớp Cú Mèo N4 buổi chiều

Mục tiêu: Thi đậu kỳ thi JLPT N4 tháng 12/2015, học chắc kiến thức N4.
Thời gian: Thứ 3, 4, 5 từ 14:00 tới 16:00 (2 tiếng/ngày, 6 tiếng/tuần, 24 tiếng/tháng)
Khóa học: 3 tháng
Giáo trình: Saromalang tự soạn
Học phí:
Lớp 3 người: 1,920,000 đ/tháng
Lớp 4 người: 1,800,000 đ/tháng
Lớp 5 người: 1,700,000 đ/tháng
Lớp 6 người: 1,600,000 đ/tháng
Đóng học phí cả khóa (không đóng từng tháng).
Yêu cầu: Đã học qua N5.

Saromalang 04/09/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét