Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Phân biệt sắc thái "test" và "check"

I would like to test my computer.
I would like to check my computer.

Hai câu này sắc thái khác nhau mặc dù nhiều người dịch cả "test" lẫn "check" đều là "kiểm tra".

Dù đều là kiểm tra nhưng test và check khác nhau về sắc thái:

Test: Bạn kiểm tra mà không biết là kết quả có tốt không (vì không biết nên muốn "test" để kiểm tra)
Check: Kiểm tra với tiền đề là máy sẽ chạy tốt (tức là với kỳ vọng sẽ cho ra kết quả tốt)

Tức là TEST mang sắc thái là "để thử" còn CHECK mang sắc thái là "xác nhận".

Bài test trên lớp là bài kiểm tra xem học sinh có học hay tiếp thu bài giảng tốt không.

Check list là danh sách để xác nhận xem thứ gì đó có chạy tốt hay đầy đủ đúng như kỳ vọng không.

Phẩm cách dịch giả là phải dịch đúng sắc thái.

Bằng cách này bạn mới thành dịch giả chuyên nghiệp và có thu nhập cao.

Nhân tiện, để dịch tốt thì phải giỏi sắc thái tiếng mẹ đẻ. Không thể dịch hai từ khác nhau như nhau được. Vì nếu thế thì dùng hai từ khác nhau làm gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét