Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Phân biệt 帰る kaeru 返る kaeru 戻る modoru

帰る kaeru [quy]
返る kaeru [phản]
戻る modoru [lệ]

Ba từ này đều có nghĩa là "trở về, quay lại" nhưng khác nhau như thế nào và phân biệt thế nào.

帰る kaeru là trở về nơi bạn thuộc về, ví dụ về nhà, về nước. Vì đó là nơi bạn thuộc về. Chữ hán là QUY.

返る kaeru là thứ gì trở về với chủ nhân của nó.
Ví dụ:
物が本来の持ち主に戻る。 《返》 「貸した金が-・る」 「財布が落とし主に-・る」

Chữ này là PHẢN, tức là quay ngược lại, thứ gì đã đi rồi nhưng quay ngược lại và trở về chủ cũ.

Còn 戻る modoru là quay lại chỗ cũ lúc trước bạn từng ở đó (bạn đã phải ở đó rồi). Chỗ này là chỗ (ngay) lúc trước bạn ở, chưa chắc đã là nơi bạn thuộc về như chữ QUY.

Ví dụ 学校に戻る quay lại trường.

Trong tiếng Việt

Chúng ta có thể nói:
Anh ấy đã quay lại [chỗ cũ]
Tiền bạc đã trở về [với chủ cũ]
Cô ấy đã quay trở về [nhà]

Bản chất các từ trở về, quay về hay quay lại này hơi khác nhau nên khi viết trí tuệ nhân tạo để dịch tự động thì chúng ta phải phân biệt được [TỪ VỰNG + NGỮ NGHĨA + SẮC THÁI] của từ đó.

Tức là phải biết được thuộc tính của một từ từ ngữ cảnh của câu, thì mới không sai lầm. Không làm được điều này thì không thể viết trí tuệ nhân tạo để dịch tự động.

Thường thì học tiếng Nhật sẽ giúp tư duy tiếng Việt tốt hơn, vì thế đọc hiểu, viết lách tốt hơn.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét