Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

"... itadakemasu deshou ka?" hay "... itadakeru deshou ka?"

Chúng ta hay người Nhật nói ví dụ:

情報を送っていただけますでしょうか

"... itadakemasu deshou ka" nhưng cách nói này có đúng không và có nên nói không?

Trong tiếng Nhật "bình dân" thì có thể đúng, nhưng tiếng Nhật N0 thì sai:

Đúng ○: いただけるでしょうか itadakeru deshou ka
Sai     ×: いただけますでしょうか itadakemasu deshou ka

Tiếng Nhật N0 = Tiếng Nhật quý tộc = Khiêm tốn nhưng không nhún mình, tự tôn nhưng không kiêu ngạo

Phân tích đúng sai

Lý do: deshou đã là dạng lịch sự rồi, trước dạng lịch sự phải là dạng thường (plain).

Như vậy, trước deshou mà dùng -masu là sai ngữ pháp (dùng dạng lịch sự trước từ lịch sự là sai ngữ pháp).

Tuy vậy, nhiều người Nhật lại hay dùng dạng "itadakemasu deshou ka" vì họ sợ không đủ lịch sự hay tôn kính dẫn tới THẤT LỄ.

Nhưng nếu bạn dùng "itadakeru deshouka" thì đã đủ lịch sự rồi, không cần phải dùng dạng -masu trước deshou nữa.

Như vậy, chúng ta thấy nhiều người Nhật cố gắng dùng lịch sự kép để cho an toàn, điều này ngược lại dẫn tới sự không an toàn:

Bạn phải quá lịch sự như vậy nghĩa là vị thế, hay năng lực của bạn thấp, từ đó, có lẽ ijime (ức hiếp) bạn chắc cũng không sao.

Điều này dẫn đến bạn không được tôn trọng và thường là bạn không được xét quyền lợi (nếu bạn thật sự ở vị thế thấp hơn) vì một khi bạn đã KHUẤT PHỤC thì việc gì còn phải tăng cao động lực hay mua chuộc lòng trung thành của bạn nữa?

Ngoài ra, lịch sự kép có thể bị hiểu là 慇懃無礼 INGIN BUREI [ân cần vô lễ]:
慇懃無礼:言葉や態度などが丁寧すぎて、かえって無礼であるさま。あまりに丁寧すぎると、かえって嫌味で誠意が感じられなくなるさま。また、表面の態度はきわめて礼儀正しく丁寧だが、実は尊大で相手を見下げているさま。▽「慇懃」は非常に丁寧で礼儀正しいさま。

Nói nôm na, lịch sự quá thì lại thành ra thất lễ. Ít ra thì sẽ gây khó chịu cho những người dùng tiếng Nhật N0 (nôm na là tiếng Nhật quý tộc) vì sai ngữ pháp rành rành.

Vì thế cứ đúng ngữ pháp "... itadakeru deshouka" mà nói thôi. Mọi người sẽ tôn trọng bạn hơn.
Takahashi

Đọc thêm: Vì sao tránh nói 発表させていただきます Happyou sasete itadakimasu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét