Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Kanji "ba mắt" (tam nhãn)

Chữ này:  hay còn được viết với ba con mắt nằm ngang (罒) là 𦋹 (phụ thuộc môi trường hiển thị). Chữ này gồm ba con mắt (目) xếp chồng lên nhau, hầu như không có ý nghĩa trong tiếng Nhật hay tiếng Trung.

Nhưng với ĐAM MÊ HỌC KANJI, tại sao chúng ta không chế thêm nghĩa cho chúng nhỉ? Nếu bạn đam mê học kanji thì sớm muộn cũng sẽ giỏi tiếng Nhật.
Ý nghĩa: Ba con mắt, thiên lý nhãn (đọc là "thãn"), con mắt thứ ba, thiên lý thần nhãn, mắt nhìn thấu. Quạ ba mắt (đọc là "quắt").

Chúng ta gọi chữ 瞐 là "thãn" (lấy từ thiên lý nhãn) hay còn gọi là "quắt" (từ quạ ba mắt).

Bạn có thể tra ý nghĩa của 瞐 hay 𦋹 tại Yurica Kanji Dictionary.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét