Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Vì sao đáp án câu hỏi trắc nghiệm tiếng Nhật trên mạng hay bị sai?

Ví dụ đây là câu hỏi thuộc trình độ N2:

体の弱い子供がいるので、____家族で田舎に住んでみようと思っています。

  • (A) しばらく
  • (B) このごろ
  • (C) この間
  • (D) ようやく

Câu này hay bị đáp án sai thành (C) この間 nhưng đáp án đúng phải là (A) しばらく. Ở trang web luyện câu hỏi trắc nghiệm miễn phí, S thường xuyên sửa các lỗi sai và các đáp án sai thành đáp án đúng.

Trang luyện đề trắc nghiệm này có 15.734 câu trắc nghiệm đủ mọi trình độ từ N5 tới N1.

★ Đủ mọi trình độ từ N5 tới N1 (JLPT)

★ Giao diện siêu dễ nhìn trên smartphone

★ Thấy ngay kết quả đúng sai khi làm xong mỗi câu mà không cần làm hết cả bài (tiết kiệm thời gian)

★ Luyện theo chủ đề kanji, từ vựng, ngữ pháp,.. (sắp ra mắt)

★ Câu hỏi không trùng, đáp án chính xác nhất trên mạng

Truy cập trang luyện câu hỏi trắc nghiệm JLPT mỗi ngày.

Trở lại với câu hỏi Vì sao đáp án câu hỏi trắc nghiệm tiếng Nhật thường có chỗ sai thì thường là do các trang đăng hàng loạt lại không kèm đáp án, nhiều khi tập hợp lại, giáo viên phải tự mình đoán đáp án và bị sai.

Lỗi sai thường là do dịch không đúng hoặc là do không hiểu sắc thái từ vựng. Trong câu trên, vì sao đáp án (C) この間 lại sai?

Nếu là đáp án (A) しばらく thì câu trên sẽ dịch ra là:

体の弱い子供がいるので、 (A) しばらく 家族で田舎に住んでみようと思っています。

Do có đứa con sức khỏe yếu nên tôi đang định cả nhà về quê sống một thời gian.

Lưu ý động từ cuối cùng là ようと思っています。 nghĩa là "HIỆN TẠI tôi đang định làm việc gì".

Do đó, nếu là (C) この間 thì sẽ dịch ra như thế nào?

Nó sẽ thành ra là "Hiện tại tôi đang định cả nhà về quê thời gian qua", thực sự là mâu thuẫn về thời gian.

Lỗi chọn sai đáp án thành (C) là bởi vì dịch sai thành "Gần đây tôi định cả nhà về quê sống" vì (C) この間 có nghĩa là "khoảng thời gian gần đây".

Chỉ có thể dịch nếu mà (C) この間 bổ nghĩa cho động từ trong quá khứ, nên cuối câu phải là と思った。 hoặc là と思っていた。

Nhưng cho dù động từ là quá khứ đi nữa, thì đáp án (A) vẫn đúng, thành ra 2 đáp án đúng.

Nhân tiện, nếu đáp án (C) この間  mà đúng thì đáp án (B) このごろ (Khoảng thời gian này) cũng sẽ đúng. Một câu trắc nghiệm không thể có hai đáp án đúng được.

Do đó, bí quyết để chọn đáp án đúng chính là DỊCH ĐÚNG SẮC THÁI. Những câu làm sai là do không nắm rõ ý nghĩa của từ, hoặc là dịch không chuẩn.

Các bạn hãy luyện đề mỗi ngày 20 câu đủ các trình độ N5~N1 ở trang này, tôi sẽ thường xuyên bảo trì để cung cấp đáp án đúng nhất trên mạng.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét