Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Bàn về "omou"

思う omou (Kanji: TƯ) = nghĩ
~と思う = (tôi) nghĩ rằng ...

Có câu hỏi thế này:
Trong 2 câu sau, câu nào đúng:
(1)
幸せに生きることを義務と思います
Shiawase ni ikiru koto wo gimu to omoimasu

(2)
幸せに生きることを義務と思います
Shiawase ni ikiru koto wo gimu da to omoimasu

Đại ý: Tôi nghĩ việc sống hạnh phúc là nghĩa vụ.

Và về ngữ pháp chúng khác nhau thế nào?

Đáp án:
Câu đúng là câu 1. Mẫu ngữ pháp là như thế này:


Nếu muốn sử dụng dạng Phraseと思う thì nó phải là vế câu, do đó, câu sau mới đúng:

幸せに生きること義務と思います
Shiawase ni ikiru koto wa gimu da to omoimasu

(C) Saroma Lang

8 nhận xét: