Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Bài tập về sắc thái

Hỏi: 何かを食べますか
Nanika wo tabemasu ka = bạn ăn gì đó không

Bạn chọn câu trả lời nào dưới đây, có gì khác nhau:
A: バナナを食べます
B: バナナは食べます

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TRẢ LỜI

Nhìn chung thì cả A và B đều đúng và tôi cũng chẳng biết cái nào đúng hơn. Có điều là SẮC THÁI hai câu khác nhau. Tức là có một chút khác biệt về ý nghĩa. Dịch ra tiếng Việt thì bạn sẽ thấy:

A: バナナを食べます
Tôi ăn chuối

B: バナナは食べます
Chuối thì tôi ăn

Hai câu này đều trả lời được cho câu hỏi trên đúng không? Nhưng khác nhau về sắc thái. Câu A nghĩa là bạn đã có quyết định rồi (có thể là bạn có mang theo chuối). Câu B nghĩa là bạn loại trừ, tức là nếu có chuối thì bạn ăn, còn không có thì thôi chứ bạn không ăn thứ khác.

Câu B cũng hàm ý là bạn không mang chuối theo. Còn câu A thì:
- Hoặc bạn có mang chuối theo (trong túi chẳng hạn)
- Hoặc là bạn thấy ở đó có chuối và quyết định ăn chuối

Vấn đề giao tiếp trong cuộc sống phụ thuộc khá nhiều vào SẮC THÁI, bởi vì đó là cách tiết kiệm sức: Truyền đạt tối đa trong một lượng ngôn ngữ tối thiểu. Muốn thành công thì bạn phải đọc được sắc thái, vì mọi người đều truyền tải sắc thái trong câu nói. Tham khảo bài viết này:

➡ Nuance - Sắc thái

Viết thêm: Câu B nhiều khả năng đúng hơn vì thế này:
Nếu là câu A thì bạn phải có mang chuối đến đó, có thể lúc đó bạn giơ chuối ra và bảo: "Tôi ăn chuối" tức là bạn có đồ ăn rồi và không cần nữa.

Còn nếu bạn không mang tới thì câu A lại trở nên không thích hợp lắm, vì:
- Làm sao bạn biết ở đó có chuối mà ăn?
- Làm sao bạn biết là bạn sẽ được cho chuối để ăn? (có thể người hỏi chỉ cho bạn bánh hay táo chẳng hạn thôi)

Có thể bạn nhìn thấy chuối nhưng thế thì có thể hơi suồng sã, vì bạn còn chưa hỏi chủ nhà là "có thể ăn được chuối không" mà.

Do đó, nếu phải chọn thì câu B có lẽ chuẩn hơn.
>> On Facebook

1 nhận xét:

  1. tên mình là Phạm Ngọc Gia Hân . Giúp mình chuyển tên và ý nghĩa nhé ! Thanks bạn

    Trả lờiXóa