Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Bạn có thể làm gì sau khi đậu N1?

Có thể làm gì ở đây tức là với tiếng Nhật. Không chỉ N1 mà N2, N3, N4, N5, khi bạn đậu các trình độ này, bạn có thể làm gì với tiếng Nhật của bạn? Đương nhiên là N5 mà kêu tham gia cuộc họp tiếng Nhật là điệp vụ bất khả thi. Nhưng liệu N1 đậu rồi bạn có thể nghe tin tức kinh tế trên ti vi như gió không?

Những điều này được giải đáp bởi bảng CAN DO LIST, tức là "Danh sách những việc tôi có thể làm" trong tiếng Nhật với mỗi trình độ. Danh sách này là của JLPT thực hiện bằng cách KHẢO SÁT học sinh có trình độ N1, N2, N3, N4, N5 tương ứng.

Bạn có thể xem nội dung trên ở bài viết dưới đây tại Saroma Sea:

Tôi có thể làm gì khi có trình độ N5, N4, N3, N2, N1? (Tham khảo)

Trình độ cao nhất là mức độ 1 "Có thể hiểu những điểm chính khi xem bản tin thời sự trên ti vi nói về các chủ đề như chính trị, kinh tế …". Ngay cả những người có N1 cũng chỉ trả lời khảo sát là hiểu .... dưới 25%.

Nghĩa là thế nào? Tức là ngay cả bạn đậu N1 thì bạn cũng không hiểu mấy những điểm chính khi xem bản tin thời sự trên ti vi về chính trị, kinh tế ...

Ngay cả mức độ 2:
"Có thể nghe hiểu được nội dung chính trong đoạn hội thoại nói về những chủ đề gần đây các phương tiện truyền thông đang đề cập đến."

.. thì người có bằng N1 cũng trả lời là chỉ hiểu ... dưới 25%.

Thế có nghĩa là: Có ý nghĩa gì khi bạn mới có trình độ N3 và xem ti vi để ... luyện tiếng Nhật?

Xem chương trình hài đơn giản thì không sao, nhưng có vẻ như xem thời sự, chính trị, kinh tế, ... thì không ổn. Ngay cả khi đậu N1 còn không hiểu mấy. Và đây là thực tế. Đừng ảo giác N1 sẽ chữa bách bệnh cho bạn ^^

N1 chỉ là một cột mốc để chinh phục. Còn muốn làm việc với tiếng Nhật và trở nên giỏi tiếng Nhật thì quan trọng vẫn là VỐN TỪ VỰNG.

Takahashi

2 nhận xét: