Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Bộ gõ tiếng Nhật (Japanese IME)

Đây là trang hướng dẫn cách gõ tiếng Nhật trên các thiết bị điện tử chính hiện nay (PC, Mac, iPhone, iPad, Android): Hướng dẫn cách gõ tiếng Nhật qua hình ảnh

Với bàn phím (keyboard layout) tiếng Anh thì chuyển nhanh giữa gõ tiếng Anh và tiếng Nhật:
Chúc vui và gõ thật nhiều!

Nếu ngày nào cũng gõ thật nhiều ...

thì ra tiếng "Nhật" (日) chỉ là vấn đề thời gian!
How to type "Japan(ese)" in woods!
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét