Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

"Liên doanh" hay "liên danh"?

Chúng ta hay quen với "liên doanh" nhưng nếu ai làm trong ngành xây dựng thì có thể thấy "liên danh" khá nhiều. Liệu có phải chỉ là ... sai chính tả? Tất nhiên là không. Thật ra, ngược lại thường hay bị sai từ "liên danh" thành "liên doanh". Khi tài liệu như hợp đồng, thỏa thuận, ... qua tay những người không có kiến thức trong ngành xây dựng thì họ hay tự ý sửa "liên danh" thành "liên doanh" cho đúng?!

"Joint Operation Contractor" đúng ra phải dịch là "Nhà thầu liên danh"!

Nhưng "liên danh" và "liên doanh" khác hẳn nhau!

Liên doanh

Đây là Joint Venture, tiếng Nhật là ジョイント・ベンチャー là phiên từ tiếng Anh ra. "Liên doanh" là khi nhiều hơn một doanh nghiệp góp vốn, đất đai, tài sản, thiết bị, nhà máy, v.v... với nhau để lập ra một công ty riêng tức là công ty liên doanh. Công ty liên doanh này sẽ kinh doanh và có lợi nhuận thì chia theo tỷ lệ góp vốn (tức là theo cổ phần). Joint venture là một công ty độc lập được góp vốn vào để kinh doanh thống nhất với tư cách một doanh nghiệp.

Liên danh

Liên danh không phải là một doanh nghiệp mà vẫn là các doanh nghiệp riêng rẽ, chỉ là chung tay làm một công việc, tác nghiệp, dự án nào đó. Tên tiếng Anh thường là Joint operation (mặc dù dịch theo nghĩa đen thì là Joint name, và cách này cũng đúng). Tiếng Nhật của Joint Operation là ジョイント・オペレーション là phiên từ Anh ngữ qua.

Ví dụ liên danh nhà thầu xây dựng tuyến tàu điện:


Vì sao lại liên danh?

Quan trọng là thế này: Vì sao lại liên danh mà không liên doanh?
Vì bản chất khác hẳn nhau.

Liên danh thường là trong lĩnh vực thầu xây dựng, thường là một dự án lớn mà một doanh nghiệp khó đảm trách được. Ví dụ có doanh nghiệp chỉ làm đường bộ, có doanh nghiệp chỉ xây cầu, v.v.... Cần rất nhiều nhân lực thuộc nhiều lĩnh vực mà một doanh nghiệp khó làm hết, hoặc khó làm tốt hết. Ngoài ra, tiến độ dự án để đảm bảo thì cần phải huy động nhiều doanh nghiệp. Đó là lý do các doanh nghiệp bắt tay nhau để chung tay làm dự án (nên gọi là joint operation).

Vì chỉ là một dự án đơn lẻ, khó có tính lặp lại nên họ không lập liên doanh làm gì. Vì liên doanh (joint venture) là một doanh nghiệp độc lập, phải duy trì lâu dài, phải quảng cáo, marketing để kiếm dự án về. Không ai lập một doanh nghiệp dạng liên doanh chỉ làm một dự án rồi lại đóng cửa luôn. Các doanh nghiệp vốn quá nhiều việc của mình nên cũng không mặn mà gì lập công ty liên doanh trừ khi có lĩnh vực mới để kinh doanh lâu dài với doanh nghiệp khác.

Bạn cùng đối tác góp vốn để thành lập công ty liên doanh là để cùng nhau kinh doanh và chia sẻ lợi ích lâu dài. Còn bạn cùng đối tác lập liên danh là để cùng nhau thực hiện một dự án, xong rồi đường ai nấy đi. Just like marriage and one-night stand, savvy?

(C) Saromalang

1 nhận xét: