Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

Dịch thuật tiếng Nhật chất lượng cao * Dịch tài liệu khó Nhật => Việt, Việt => Nhật

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Hướng dẫn đi thi JLPT kỳ 07/2018

Một số hướng dẫn để đi thi JLPT kỳ tháng 7/2018.

Trước khi đi thi:
- Chuẩn bị như hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn (mang bút chì, tẩy, đồng hồ vv)
- Xác nhận địa điểm thi, giờ tập trung (không phải giờ thi)
- Chuẩn bị nước, áo khoác vv (đề phòng nhiệt độ phòng thi thấp)

Lập sẵn chiến lược thi JLPT của bạn ở nhà theo hướng dẫn tại đây.

Đặc biệt, nếu muốn so đáp án và tính điểm gần đúng ngay sau khi thi xong thì bạn cần phải ghi lại được các câu trả lời của mình. Ví dụ ghi ký hiệu vào phiếu dự thi. Hãy làm sao cho không phạm quy là được. Vì việc ghi ký hiệu "vu vơ" lên phiếu dự thi, ghi lên tay vv thì không vi phạm điều gì cả.

Bạn nên ghi theo phong cách:

Văn chương phú lục đã xong rồi,
Thừa giấy làm chi, chẳng vẽ voi,

... thì sẽ dễ an toàn hơn.


Xin hãy xem Cách ghi lại câu trả lời JLPT để đọ đáp án về sau.

Sau khi thi xong bạn có thể đọ đáp án và dùng công cụ tính điểm gần đúng của Saromalang tại Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7 năm 2018.

Về hướng dẫn đăng ký thi JPLT vv, xin hãy xem minh họa tại album Đăng ký thi JLPT kỳ 07.2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét