Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Hướng dẫn đi thi JLPT kỳ 07/2018

Một số hướng dẫn để đi thi JLPT kỳ tháng 7/2018.

Trước khi đi thi:
- Chuẩn bị như hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn (mang bút chì, tẩy, đồng hồ vv)
- Xác nhận địa điểm thi, giờ tập trung (không phải giờ thi)
- Chuẩn bị nước, áo khoác vv (đề phòng nhiệt độ phòng thi thấp)

Lập sẵn chiến lược thi JLPT của bạn ở nhà theo hướng dẫn tại đây.

Đặc biệt, nếu muốn so đáp án và tính điểm gần đúng ngay sau khi thi xong thì bạn cần phải ghi lại được các câu trả lời của mình. Ví dụ ghi ký hiệu vào phiếu dự thi. Hãy làm sao cho không phạm quy là được. Vì việc ghi ký hiệu "vu vơ" lên phiếu dự thi, ghi lên tay vv thì không vi phạm điều gì cả.

Bạn nên ghi theo phong cách:

Văn chương phú lục đã xong rồi,
Thừa giấy làm chi, chẳng vẽ voi,

... thì sẽ dễ an toàn hơn.


Xin hãy xem Cách ghi lại câu trả lời JLPT để đọ đáp án về sau.

Sau khi thi xong bạn có thể đọ đáp án và dùng công cụ tính điểm gần đúng của Saromalang tại Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7 năm 2018.

Về hướng dẫn đăng ký thi JPLT vv, xin hãy xem minh họa tại album Đăng ký thi JLPT kỳ 07.2018.

Bổ sung tháng 8/2018: Làm sao để ghi câu trả lời JLPT ở Nhật khi phần nghe không có phiếu dự thi, không có bút bi để ghi lên ... tẩy?
Theo kinh nghiệm đi thi tại VN thì cơ bản là bạn không được dùng bút bi nhưng lén dùng thì cũng không sao. Nhưng bạn dùng bút chì và ghi lên phiếu dự thi được. Kể cả phần thi đọc lẫn phần thi nghe.

Nhưng ở Nhật thì phần thi đọc thì bạn có thể để phiếu dự thi lên mặt bàn. Nhưng tới phần thi nghe thì bắt bị cất đi. (Phần thi nghe được tiếp tục sau khi nghỉ giải lao.) Do đó, tới phần thi nghe thì bạn không ghi lại câu trả lời được nữa. Bạn chỉ được dùng bút chì nên cũng không thể ghi lên ... tẩy được.

Bạn có thể ghi lên vỏ cục tẩy nhưng một số nơi khó còn bắt phải tháo hết vỏ cục tẩy ra. Mà bút bi mới ghi lên tẩy được, chứ bút chì thì không thể. Vậy phải làm thế nào? Hãy sáng tạo ra nhiều cách, mà cách tôi làm là lấy bút chì đánh dấu lên mặt bàn ý. Sau đó hết giờ chép lại hoặc lấy điện thoại chụp lại. Cách này tôi làm ngay từ khi thi lần đầu tiên, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến thôi, vẫn còn nguyên giá trị tới ngày nay.

Good luck!
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét