Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Câu tiếng Nhật tử tế nhất là gì?

Tiếng Nhật N0 là thế nào? Là khi bạn chém gió thì người ta thích nội dung bạn nói, vì cách nói của bạn, vì quan điểm của bạn, vì lối sống của bạn. Mà văn chính là con người, chỉ cần nhìn tiểu luận bạn viết là người ta biết bạn là ai rồi. Nếu bạn viết không tốt, bạn không phải là con người sâu sắc. Nếu bạn viết dở, bạn là cái gai của mọi người. Bạn không thể viết luận thì không thể làm việc lớn được.

Học tiếng Nhật đến N0 thì bạn có thể thoải mái viết luận và chém gió.

Vậy câu tiếng Nhật tử tế nhất mà bạn thường xuyên nên nói là gì?

Tôi nghĩ là câu này:

お疲れさまでした。 Cảm ơn bạn đã vất vả.

Hoặc là câu này:

よく頑張ったね。 Bạn đã cố gắng nhiều nhỉ.

Bạn có thể bôi để xem.

Tôi nghĩ đây là tiếng Nhật N0. Bạn phải nói tiếng Nhật "có tâm, có tầm" thì mới tốt cho bạn và cho người khác. Vì đối với một người, bạn phải có lòng đại lượng, quảng đại, nhìn mặt tốt chứ không nhìn mặt xấu của họ.

Chúng ta đánh giá người khác theo nỗ lực của họ, chứ không phải theo thành tích. Không nên học theo nền giáo dục tư lợi, chỉ đánh giá con người theo điểm số, thành tích (mà thực chất là GIAN DỐI). Đấy là sự tư lợi, không quảng đại.

Với một người đã nỗ lực, chúng ta hãy cảm ơn sự nỗ lực của họ, vì THÁI ĐỘ quan trọng hơn NĂNG LỰC.

Khi học tập ở Nhật, đây chính là triết lý giáo dục của Nhật Bản. Khi bạn tham gia lớp thể thao, dù bạn chơi rất tệ, nhưng nếu thái độ tốt bạn vẫn được điểm A. Không ai đánh giá bạn theo năng lực thể chất cả. Vì giáo dục không phải là thi Olympic.

Cách dùng ngôn ngữ của bạn thay đổi thì con người cũng thay đổi. Nếu bạn thực sự tiếp xúc với những người quảng đại, bạn cũng sẽ thành người quảng đại.

Bạn đã nỗ lực, và bạn thất bại. Thế thì sao, chẳng lẽ vì thế sự nỗ lực là vô giá trị hay sao? Mọi thứ bạn làm nhất định phải sinh ra lợi ích hay sao? Nếu nghĩ như thế, sẽ không còn ai học và tiến bộ nữa. Vì quy ra tiền thì học có lợi ích rất thấp.

Cũng nghĩa là bạn không nên nói những câu gây áp lực lên người khác. Không phải vì mọi người nói nó mà bạn nên nói.

Mặc dù không dạy tiếng Nhật nữa, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy tiếng Nhật N0 trên web.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét