"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Vì sao câu cuối cùng của phần thi nghe JLPT lại là "Kore de choukai shiken WO owarimasu"?

Câu cuối cùng trong phần thi nghe JLPT Nx thường bao giờ cũng là:

これで、聴解試験終わります。

Trước hết với người học sơ cấp thì sẽ kỳ vọng là 聴解試験終わります。 Lý do là vì động từ 終わる・終わります là TỰ ĐỘNG TỪ, nên thường đi với が。
>>Phân biệt tự động từ và tha động từ

Nếu dùng trợ từ を thì lẽ ra phải dùng với tha động từ 終える (OERU, kết thúc từ gì, làm xong thứ gì) và câu trên sẽ thành: これで、聴解試験を終えます

Hoặc là dùng dạng sai khiến (khiến cho kết thúc): これで、聴解試験を終わらせます

Phải chăng kỳ thi JLPT đã sai ngữ pháp ngay ở phần thi nghe?

Câu hỏi của Saromalang tuần này: Vì sao lại dùng trợ từ WO mà không dùng trợ từ GA?

Đáp án sẽ đăng tại đây sau 1 tuần.

1 nhận xét: